Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам
23-10-2019 21:43
http://investhelp.com.ua/ru/print/26261

Загальна інформація
Июль 18, 2012 

Постійнодіючий третейський суд при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» (в подальшому — Третейський суд) це незалежний постійно діючий орган для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Рішення Третейського суду є остаточним, обов’язковим для виконання сторонами та оскарженню не підлягає.


Назад Печать