Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам
20-09-2020 1:29
http://investhelp.com.ua/ru/print/26359

Закон України "Про основи містобудування"
Сентябрь 28, 2011 

 

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та
організаційні засади містобудівної діяльності в Україні і
спрямований на формування повноцінного життєвого середовища,
забезпечення при цьому охорони навколишнього природного оточення,
раціонального природокористування та збереження культурної
спадщини.

повний текст: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2780-12


Назад Печать