Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам
03-08-2021 13:20
http://investhelp.com.ua/ru/print/22501

Дорожня карта реалізації соціальної ініціативи Президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення громадян доступним житлом
Июль 09, 2012 

 На сьогодні, розпочата реалізація цієї ініціативи. Урядом затверджено відповідний Порядок (додається), у державному бюджеті передбачено1 млрд. гривень.

Внаслідок виконання цієї масштабної програми житло зможуть отримати 30 тисяч громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Суть механізму полягає у частковій компенсації ставки за іпотечними кредитами.

Отже, громадянин звертається до місцевих органів виконавчої влади з документами щодо участі в програмі та до банку для отримання іпотечного кредиту.

Отримавши кредит громадянин придбаває житло у забудовників в об’єктах житлового будівництва, перелік яких наведено у додатку, що формується Міжвідомчою комісією при Мінрегіоні за поданням обласних та міських держадміністрацій (зразки документів додаються: гарантійний лист, графік робіт).

В подальшому місцеві органи виконавчої влади перераховують громадянам часткову компенсацію процентів.

Відповідно до затвердженого Урядом Порядку часткова компенсація процентів надається за кредитами, отриманими позичальниками в банках (перелік додається), які звернулися до головного розпорядника коштів державного бюджету та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з метою участі у кредитуванні.
 

Послідовність кроків для всіх учасників програми

 

 

 

 

 

 

 

Перший крок – сформування переліку об’єктів, на придбання житла в яких громадяни можуть отримувати іпотечні кредити.   

 

Міжвідомча комісія вже працює, тому обласні та міські державні адміністрації в найкоротший термін повинні подати пропозиції до переліку цих об’єктів. Затверджений перелік додається (додаток №1, додаток №2).

Громадянам необхідно звернутися до місцевих органів виконавчої влади (обласні, міські державні адміністрації) для надання пакету документів по участі в програмі.

Між учасниками (громадянином, банком, забудовником та місцевим органом виконавчої влади) укладаються три договори: 

 

Перший: між громадянином та банком – про надання іпотечного кредиту. Кандидат повинен подати визначені банком документи. Банк розглядає можливість видачі кредиту та ухвалює рішення.

Другий: тристоронній договір між громадянином, банком та місцевим органом влади про часткову компенсацію відсоткової ставки. Для укладення цього договору необхідні:

- заява про надання часткової компенсації процентів;
- копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- довідку про склад сім’ї;
- копію свідоцтва про шлюб;
- копію свідоцтва про народження дитини (дітей);
- довідку про перебування на обліку громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов
- документи, які підтверджують, що позичальник є таким, який потребує поліпшення житлових уомв.
Третій договір про придбання житла укладається між забудовником та громадянином.

Як компенсують процентну ставку?: 

 

Відповідно до затвердженого Порядку та укладеного Договору про компенсацію процентів, громадянин сплачує повну вартість місячного платежу, який складається із тіла кредиту та процентів за ним.

Місцевий орган влади за рахунок коштів держбюджету компенсує різницю між процентною ставкою за кредитом (яка не повинна перевищувати 16% річних) та 3-ма процентами річних. Кошти громадянину повертаються на спеціальний поточний рахунок.

Загальні вимоги кредитування та характеристики житла, яке можуть придбавати громадяни:

 

Термін кредитування та отримання компенсації не перевищує 15 років.

Нормативна площа житла до 1 січня 2013 р. визначається виходячи з розрахунку 40 кв. метрів на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 18 кв. метрів на кожного наступного члена сім’ї, але не більш як 76 кв. метрів, а для індивідуальних житлових будинків - не більш як 94 кв. метрів.

Розмір розрахункової вартості житла залежно від місця перебування позичальника на квартирному обліку становить:

- для Києва - 7 тис. грн. за 1 кв. м;
- для міст Київської області, обласних центрів, а також для Сімферополя і Севастополя - 5 тис. грн.;
- в інших населених пунктах країни - 4 тис. грн.

При цьому, для населених пунктів, які розташовані на відстані від 5 до 15 кілометрів від меж мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів, розрахункова вартість житла визначається у розмірі, встановленому для цих міст.

Допускається перевищення нормативних вартості та площі на 25%. Але різниця компенсації не підлягає, позичальник оплачує її за власний рахунок.

Придбана квартира повинна бути основним місцем проживання позичальника. ЇЇ не можна відчужувати або здавати в оренду протягом усього часу отримання часткової компенсації.

Основні вимоги до потенційного учасника — необхідність поліпшення житлових умов і платоспроможність. 

 

Урядом встановлено верхню і нижню межі платоспроможності для громадян – учасників Програми.

По-перше, середньомісячний грошовий дохід позичальника і членів його сім&lquot;ї на момент видачі кредиту з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати п&lquot;ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні.

Отже, верхня межа в середньому по Україні для сім&lquot;ї з трьох осіб – максимальний сукупний річний дохід 400 тис. грн. (від 355 тис. грн. у Тернопільській області до 760 тис. грн. у Києві).

По-друге, щомісячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати 40 відсотків сукупного середньомісячного доходу сім&lquot;ї. При цьому сума, що залишається після здійснення всіх щомісячних розрахунків за кредитним договором, повинна бути не меншою одного прожиткового мінімуму на позичальника та кожного члена його сім&lquot;ї, який проживає разом з ним.

Тому нижня межа для сім&lquot;ї з трьох осіб — мінімальний річний дохід
55 тис. грн.

Право на житло гарантоване Конституцією України. Сьогодні соціальна ініціатива Президента робить це житло доступним.

Прес-служба Мінрегіону


Назад Печать