Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам
06-08-2021 6:23
http://investhelp.com.ua/ru/print/25797

Досвід створення ОСББ Рівненщина перейматиме у Харківської області
Сентябрь 28, 2011 

Низку делегацій до ХарківськоїобластіплануєздійснитиРівненськаобласна рада для вивченнядосвідущодостворенняоб’єднаньспіввласниківбагатоквартирнихбудинків.

Як зауважив голова ради ЮрійКічатий, Харківщинамаєпозитивнийдосвід у цьомупитанні, зокрема, щодореалізаціїобласноїпрограмистворення ОСББ.

Наразі ж, за словами ЮріяКічатого, Рівненська область лишерозпочинаєсерйозну роботу у цьомунапрямку. До прикладу, від початку року на Рівненщині створено 22 ОСББ. Загалом же по областідіє 256 таких об’єднань. У той же час держава вимагає,щобїхбулоудвічібільше.

Однак, за інформацією головного управлінняжитлово-комунальногогосподарстваоблдержадміністрації, якщо у 2010 році на створення ОСББ на Рівненщині в державному бюджетібулопередбачено 12 млн грн, то цьогоріч область не отрималажодноїгривні.

Відтак, питаннястворення на Рівненщині ОСББ було внесено до порядку денного пленарного засіданняКоординаційно-консультативної ради з питаньмісцевогосамоврядування при головіобласної ради, яке відбулося у Володимирецькомурайоні.

У підсумку члени коордрадирекомендувалиміським та селищним головам провести розширенінарадищодостворення та функціонуванняоб’єднаньспіввласниківбагатоквартирнихбудинків за участіпредставників ОСББ, органіввиконавчоївладивідповідальних за економічнийрозвиток, житлово-комунальнегосподарство та організаційно-правову роботу. Крім того, за результатами розширенихнарадміським та селищним головам потрібно подати в обласну раду до 1 грудня 2011 року пропозиціїщодореформуванняжитлово-комунальногогосподарстваРівненськоїобласті.


Назад Печать