Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам
17-09-2021 20:12
http://investhelp.com.ua/ru/print/26281

Закон України "Про третейські суди"
Октябрь 26, 2011 

Цей Закон регулює порядок утворення та діяльності третейських судів в Україні та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб.

До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.


Назад Печать