Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам
05-08-2020 7:37
http://investhelp.com.ua/ru/print/26345

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"
Сентябрь 28, 2011 

Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення,
обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на
фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності
функціонування фондового ринку.

повний текст: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15


Назад Печать