Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам
17-09-2021 17:05
http://investhelp.com.ua/ru/print/26357

Цивільний кодекс України
Сентябрь 28, 2011 

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та
майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній
рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх
учасників.

повний текст: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15


Назад Печать