Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам
28-07-2021 18:57
http://investhelp.com.ua/ru/print/26449

Затверджена проектна документація
Ноябрь 30, 1900 

Під терміном "проект будівництва" слід розуміти проектну документацію об&lquot;єктів архітектури, розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, технічного переоснащення об&lquot;єктів виробничого призначення на таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект (п. 2 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560).

При дво- і тристадійному проектуванні проекти будівництва затверджуються на стадії проект та робочий проект і схвалюються на стадії техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок та ескізний проект.

Проекти об&lquot;єктів архітектури затверджуються замовником (ч. 4 ст. 7 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

Проекти будівництва, що реалізуються із залученням коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності (крім випадків, передбачених законодавчими актами), затверджують:

  • Кабінет Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також інших органів державної влади - щодо об&lquot;єктів загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше, надкатегорійних за метаном та небезпечних за раптовими викидами шахт, в яких проводяться роботи на глибині понад 800 метрів, незалежно від їх кошторисної вартості, а також щодо об&lquot;єктів, проекти будівництва яких реалізуються із залученням іноземних кредитів, що надані під державні гарантії.
  • За рішенням Кабінету Міністрів України право затверджувати проекти будівництва об&lquot;єктів загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше на підставі обґрунтованого подання, погодженого з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Мінфіном, Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства, може бути  надано центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, а також іншим органам державної влади;
  • центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації та інші органи державної влади - щодо об&lquot;єктів загальною кошторисною вартістю від 30 до 100 млн. гривень;
  • підприємства, установи та організації державної форми власності - щодо об&lquot;єктів загальною кошторисною вартістю до 30 млн. гривень.

Перед затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", проводиться їх експертиза.

Для забезпечення під час забудови територій, розміщення і будівництва об&lquot;єктів архітектури додержання суб&lquot;єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, вимог вихідних даних, а також з метою захисту державою прав споживачів будівельної продукції здійснюється в установленому законодавством порядку державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд.

Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд здійснює центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

Державний контроль та нагляд у системі центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи (ст. 10 Закону України «Про архітектурну діяльність».

Враховуючи зазначені положення чинного законодавства можна зробити висновок про те, що інформацію щодо змісту проектної документації та примірники останньої можна отримати у:

  • замовника будівництва об’єкту нерухомості;
  • архітектора – автора затвердженого проекту відповідно до укладеного договору на розроблення проекту цього об&lquot;єкта архітектури;
  • Кабінеті Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, а також інших органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності у передбачених законодавством випадках;
  • територіальних органах Державної архітектурно-будівельна інспекції України.

Назад Печать