Ляшко Ірина Володимирівна
Июнь 19, 2013 

Телефоны:044-270-72-81
 

Посада - генеральний директор

Стаж керівної роботи (років) - 8

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - 2006-2009р.р. ТОВ "Екоiнвестбуд" - заступник Генерального директора

Опис - Вiдповiдно до Статуту товариства є виконавчим органом Товариства. Органiзовує та вiдповiдає за виконання рiшень загальних зборiв. Призначена на посаду 14.10.2009р. протоколом загальних зборiв №53 вiд 02.10.2009р. Має право першого пiдпису на фiнансово-господарських документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiчний дохiд за 2011рiк - 140.8 тис. грн.

Лого Название Адрес

ТОВ Екоінвестбуд

Київська область , м.Київ, Івана Кудрі, 37

Назад