Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Ноябрь 30, 1900 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

Інформаційний фонд ЄДРПОУ містить такі дані:

 •  ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб&lquot;єкта;
 • класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить суб&lquot;єкт, тощо;
 • довідкові - місцезнаходження, телефон, телефакс, прізвище керівника, засновників тощо;
 • реєстраційні - відомості про створення, припинення суб&lquot;єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них;
 • економічні - виробничі та фінансово-економічні показники діяльності суб&lquot;єкта (п. 4 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 1180).

Приймання запиту про надання відомостей з ЄДРПОУ провадиться державними реєстраторами у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення або у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Інформація з реєстру надається будь-яким державним реєстратором за письмовим запитом будь-якої зацікавленої особи за плату протягом 5 робочих днів.

Запит подається особисто або надсилається поштою супровідним листом.

Для отримання витягу з ЄДРПОУ Вам необхідно звернутись до державного реєстратора та подати наступні документи:

 • Запит на отримання витягу з ЄДРПОУ встановленого зразка;
 • Копії квитанцій, виданих банком, або копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату коштів за отримання відомостей з ЄДРПОУ;
 • Паспорт та документ, що засвідчує повноваження (пред’являються).
 • Вартість отримання витягу:
 • За одержання витягу з ЄДРПОУ стягується плата у розмірі 51 грн. 00 коп.
 • За кожен аркуш інформації на бланку додатково сплачується 3 грн. 40 коп.

При отриманні витягу Вам необхідно буде двічі відвідати реєстратора і відділення банку, оскільки реєстратор не повідомляє кількість сторінок витягу без початкового внеску і не видає витягу без повної сплати вартості послуги.

Сплативши початковий внесок і дізнавшись кількість сторінок у витязі, запитувач має знову відвідати відділення банку, щоб доплатити за додаткові сторінки витягу, і з квитанцією про доплату знову звернутись до реєстратора.

Реквізити для оплати вартості послуг з надання витягу з ЄДРПОУ можна отримати безпосередньо у державного реєстратора.

Таким чином, інформацію про ідентифікаційний код та найменування суб&lquot;єкта; види економічної діяльності, територіальну належність, форму власності, організаційно-правову форму господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить суб&lquot;єкт; місцезнаходження, телефон, телефакс, прізвище керівника, засновників; відомості про створення, припинення суб&lquot;єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них; виробничі та фінансово-економічні показники діяльності суб&lquot;єкта можна отримати у вигляді документа, що має офіційний характер та може виступати джерелом достовірної інформації і доказовою базою у содовому процесі, звернувшись до державними реєстраторами у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення або у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.


Назад Печать