Броварський міськрайонний суд, позовна заява
Ноябрь 30, 1900 

Броварському міськрайонному суду

Київської області
07400 м. Бровари вул. Возєднання ,1.


Позивач:                                                                               __________________________


Відповідач:                                                                          Комунальне підприємство

Броварської міської ради

            Київської області

_________________________

Адреса

__________________________

Третя особа:                                                                         ___________________________


ПОЗОВНА ЗАЯВА
Про визнання договору недійсним____________ року  між позивачем та відповідачем було укладено Договір № ____  «Про надання послуг з теплопостачання» (далі Договір № _____ ), який не відповідає діючому законодавству з наступних підстав:
1. Невідповідність Договору № ____ діючому законодавству.
Договір № ____ суперечить вимогам ст. 203 227; 229; ЦПК України , ЗУ « Про житлово- комунальні послуги» № 1875-15 від 24.06.2004р. ( далі ЗУ «Про ЖКП»), ЗУ «Про теплопостачання» № 2633-ІV від 02.06.05р., ЗУ «Про захист прав споживачів» , ЗУ « Про захист економічної конкуренції», Пост. КМУ № 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" від 21.07.05р. іншому діючому законодавству. 
1.1. Діючим законодавством не передбачено укладання безпосередньо прямих договорів про надання послуг з централізованого опалення між споживачем та виробником або виконавцем послуг. Обов’язок укладання договорів покладено на балансоутримувача або управителя будинку, яким не є і не може бути позивач, який є фізичною особою – власником тільки окремого приміщення № ___ в будинку по вул. _____________ в м. ______________.
Згідно ч.1 ст.1; ЗУ « Про ЖКП» балансоутримувачем є власник будинку(споруди) житлового комплексу;
виконавець - суб&lquot;єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору; 
виробник - суб&lquot;єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги; 

Відповідно п.3 ч.1 ст. 13; п.1 ч.2 ст.24; п.3 ч.1 ст.24 ; ч.1 ст.29 ЗУ « Про ЖКП» балансоутримувачєм також може бути інша юридична особа, яка здійснює за договором з власником будинку дії по утриманню на балансі майна власника будинку та інші обслуговуючі функції майна. 
Відповідно до п.1.4. «Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд» затверд . МІНІСТЕРСТВОМ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З N 13 від 02.02.2009 
«Якщо об&lquot;єкт перебуває у спільній власності кількох співвласників, вони відповідно до своєї частки у праві спільної власності беруть участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна. Рішення щодо надання певній особі повноважень на укладення та виконання договору управління таким об&lquot;єктом приймається за згодою співвласників відповідно до законодавства».
Власником будинку по вул. ____________ в м. ___________ згідно Свідоцтва про право власності від ______________ року є ВАТ « Броварський завод будівельних конструкцій» на підставі рішення Виконкому Броварської міської ради № ____ від ___________ р. 
У ВАТ « Броварський завод будівельних конструкцій» існує спеціалізований підрозділ - житлово-єксплутаційна служба розташована по вул. Гагаріна 12-А, яка і повинна виконувати функції балансоутримувача . Невід’ємною частиною договору з утримання на балансі є акт прийняття - передачі будинку від власника на баланс балансоутримувача. 
Згідно п.3 ч.2 ст. 21 ЗУ «Про ЖКП» виконавець готує і укладає договори про надання житлово - комунальних послуг (далі –ЖКП), аналогічні норм що до прав та обов’язків балансоутримувачів по укладенню договорів з теплогенеруючими підприємствами та з кінцевим споживачем містяться також в ст.1 ЗУ «Про теплопостачання». 
Офіційних відомостей про балансоутримувача або управителя буд. ___  по вул. ____________ в м. ____________ у позивача не має, тому вони повинні витребувані судом , згідно ст. Ст. 133;134;від ВАТ « Броварський завод будівельних конструкцій» та від Виконкому Броварської міської ради.
Згідно п. 21Пост № 630 КМУ. «У разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та 
на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку води і теплової енергії плата за надані послуги справляється згідно з установленими нормативами (нормами) споживання: 
з централізованого опалення - з розрахунку за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об&lquot;єму) квартири (будинку садибного типу) та додатково за перевищення розрахункової потужності приладів опалення (радіаторів) згідно із законодавством. 
П.24. Споживачі можуть відмовитися від отримання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.
П.25. Відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. 
Заяви з відмовою від послуг з централізованого опалення та про припинення договору № ____ позивачем (як споживачем за договором) подавались відповідачу двічі_______ р. вх.№1404 та ___________ р.вх.№ 1418, що є підставою для припинення дії договору з відповідними юридичними наслідками.
Згідно оспорюваного Договору № ____  позивач є кінцевим споживачем, що також зазначено в самому договорі № ____ і з урахуванням вищевикладених вимог законодавства, не може бути ні виконавцем , ні тим більше виробником ЖКП. Таким чином договір № ____ всупереч законодавству укладено з боку Споживача - позивача по справі не належним суб’єктом, який не мав права укладати договір про надання ЖКП з теплогенеруючою кампаніею. 
Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області « Броваритеплоенерго мережа» - є природньою монополією в межах м. ________ с послуг теплопостачання , що породжує для монополіста додаткові вимоги з отримання дозволів на встановлення цін,тарифів на ЖКП від органів Антимонопольного комітету України. Такі самі вимоги існують і для місцевих органів влади -Броварської міської ради та ії виконавчого комітету. 
Таким чином Договір № ______  протиричить вищенаведеним основополагаючим вимогам      ЗУ « Про ЖКП» ЗУ «Про теплопостачання» Пост. КМУ.№630 законодавству в цілому та згідно ч.3 ст.215 ч.1.ст.216; 227 ЦКУ є таким що не створює юридичних наслідків не може породжувати права та обов’язки для сторін , як не дійсний.
2. Порушення вимог законодавства відносно істотних умов Договору № __________.
2.1.ЗУ «Про ЖКП» ст. 26 ; ст.ст. 630; 632 ЦК та іншими нормативно – правовими актами (далі НПА) чітко визначені істотні умови договорів з надання ЖКП . 
Стаття 26.ЗУ «Про ЖКП» 
1. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: 
3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг; 
5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості; 
7) порядок контролю та звіту сторін; 
8) порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг; 

тобто ціна, розмір оплати та загальна вартість послуг, є істотною умовою будь якого договору пов’язаного з грошовими розрахунками . Загальна вартість послуг згідно ст.26 ЗУ «Про ЖКП» є істотною умовою. 
Розділом 6 «Тариф на теплову енергію» Договору № _______ взагалі не містить конкретної вартості одиниці виміру тепла – 1 Гкал , що підлягає оплаті . Відсутні і порядок взаємоконтролю та звіту сторін, що є грубим порушенням відображення істотних мов договору та вимог для Типового договору який є додатком до Пост № 630 КМУ. 
Згідно ст.525 ЦК не допускається одностороння зміна умов зобов’язання , але в супереч цієї нормі відповідач в односторонньому порядку змінював ціну за одиницю вартості – 1Гкал тепла, та не погоджував таке збільшення з позивачем (споживачем за договором). Повідомлення передбачені в п.6.5. Договору № _____ про зміну вартості послуг шляхом повідомлення не є погодженням з іншою стороною. Такі повідомлення є одностороною дією спрямованою на зміну умов договору. Згоди на таки зміни споживач не давав. 
Про загальну вартість послуг за опалювальний період та щорічний перерахунок вартості послуг в залежності від кількості тепла взагалі не йдеться в Договорі № ____ , що також є грубим порушенням вимог ст.26 ЗУ «Про ЖКП», ПКМУ № 630 та є протиправним замовчуванням з боку «теплогенеруючої компанії» відносно істотних умов договору . 
Позивач помилково вчинив правочин та підписав договір не маючи уяви і приблизного розуміння про істотні умови договору відносно ЖКП, що породжують права і обов’язки для сторін. Дізнавшись про порушення своїх прав споживача позивач двічі заявив про розірвання договору в жовтні _______ року.
Не дотримання істотних умов договору згідно ст.215 ; ч.1ст.229 породжує недійсність правочину або договору.
3. Протиправність окремих положень Договору № _____.
3.1. Розділом 4 (п.4.1.2.; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.8; 4 та ін.)Договору № ____ вказані зовсім протизаконні , не властиві для споживача та абсурдні обов’язки покладені на «Споживача», як власника окремого нежитлового приміщення , в тому числі потребуючі ліцензії на відповідні види діяльності , зокрема:
- по збиранню платежів з квартиронаймачів , орендарів в його будинку!? ;
- здійснювати роботи за свій рахунок з освітлення в технічні підпілля,та дахи!!!
- Проводити ремонт та поточне технічне обслуговування теплопроводів та обладнання на них в тому числі і контролюючих та вимірювальних приладів !!!???
- І зовсім абсурдний обов’язок п.4.1.10. , який здатна виконувати тільки ліцензована юридична особа – забезпечити обслуговування систем теплоспоживання підготовленим та атестованим персоналом періодично проводячи перевірку знань персоналу та наявність технічної документації на тепло господарство;
- В п.4.1.12. покладаеться обов’язок на споживача оформляти готовність об’єктів до опалювального сезону по формі Е-8.!!!
Згідно діючого законодавства зокрема ПКМУ №630 та іншого законодавства об’єктом підготовки до опалювального є будинок в цілому.
3.2.Таким чином Розділ. 4 Договору № ____ взагалі перекручує функції сторін за договором і стає незрозумілим хто споживач , та хто кому винен сплачувати гроші за роботу з обслуговування теплопроводів!? Для себе «теплогенеруюча організація» та відповідач по справі, згідно розд.3 (п.3.2.1;п.3.2.2 та ін.) залишає тільки «почесний обов’язок та право» відключати теплопостачання та контролювати обсяги споживання тепла, граничні обсяги, яких визначені до речі в супереч вимогам Керуючих технічних матеріалів (КТМ) які містять відповідні стандарти гранічних витрат тепла для нежитлових приміщень затв. Пост КМУ . Протиправне покладання вище перелічених обов’язків на споживача повністью ліквідує суть договору та згідно принципу превалювання суті над формою робить правочин недійсним.
п.7.8. Договору №_____ позовна давність встановлена - 5 років, та взагалі включена в наслідок обману позивача про загальні положення відносно позовної давності.
Висновок: «Теплогенеруюча компанія» навмисно ввела споживача (іншу сторону) в оману шляхом замовчування про істотні умови правочину та згідно і ст. 15 ЗУ « Про захист прав споживача» виконувач/ продавець повинен роз’яснювати таки базові та істотні положення договору, які встановлюються за домовленістю сторін та надавати повну інформацію про послуги і діючі НПА, що породжує згідно ст. 215; 229; 230 недійсність договору. 
На підставі вищенаведеного та згідно ст.ст. 203 ст.215 227; 229; ст.230; ЦК України , ЗУ « Про житлово-комунальні послуги» № 1875-15 від 24.06.2004р., ЗУ «Про теплопостачання» № 2633-ІV від 02.06.05р., ЗУ «Про захист прав споживачів» , ЗУ « Про захист економічної конкуренції», Пост. КМУ № 630 від 21.07.05р.

прошу суд :

1. Визнати недійсним Договір № ____ «Про надання послуг з теплопостачання» від _________ року укладеного між ______________________ та Комунальним підприємством Броварської міської ради Київської області _____________________ .

Додатки:

1.Копии позовних матеріалів за кількістю учасників.
2.Договір № ___ від _____________- року. 
3.Свідоцтво про право власності від 18.03.2002р. є ВАТ « _______________» на підставі рішення Виконкому Броварської міської ради № ____ від 18.12.2001р.
4.Квітанції про сплату судового збору на суму - 17,00 грн.
5.Квітанції про сплату витрат на ІТЗ на суму - 37,50 грн.
6.Клопотання про забезпечення доказів від _____________.

___________                                                                        ____________


Назад Печать