Державний акт на право власності на земельну ділянку та державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
Ноябрь 30, 1900 

Державний акт на право власності на земельну ділянку - документ встановленого зразка, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою - документ встановленого зразка, який посвідчує право постійного користування земельною ділянкою.

Форма державних актів на право власності на земельну ділянку та право постійного користування земельною ділянкою затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 449 від 02.04.2002 року «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою».

Порядок складання державного акта встановлено у Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, затвердженої Наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 року № 43.

Так, заповнення державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою покладається на Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" та його структурні підрозділи.

Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» створене відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 1997 року № 1355 «Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру».

Центр ДЗК має в своєму складі 27 підрозділів (філій) – Київську обласну філію, 24 регіональні філії (у тому числі в Автономній Республіці Крим), Київську та Севастопольську міські філії; більше 300 районних, міськрайонних виробничих відділів філій Центру ДЗК, що працюють по всій території України.

Центральний офіс розташований за адресою: Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, тел. +380 (44) 454-01-88, сайт - http://www.dzk.gov.ua.

Державний акт на право власності на земельну ділянку складається у двох примірниках, підписується посадовими особами в такій послідовності: начальник державного органу земельних ресурсів, голова (керівник) органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади та особа, що здійснила реєстрацію акта.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою складається у двох примірниках, підписується посадовими особами в такій послідовності: начальник державного органу земельних ресурсів та голова місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування.

Державним органом земельних ресурсів є відповідний районний (міський) відділ (управління) земельних ресурсів Держкомзему України.

Реєстрацію актів, відповідно до Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів № 336 від 08.08.2008 року «Про створення та використання єдиного реєстру записів у книгах реєстрації», проводить Центр державного земельного кадастру (його філії на містах).

Порядком зберігання державних актів, що встановлений вищезгаданою Інструкцією, зокрема, передбачено, що власники земельних ділянок та землекористувачі зберігають видані їм державні акти як документи періодичного використання.

Другий примірник державного акта зберігається у вогнетривких шафах у приміщеннях відповідних рад чи державних адміністрацій або за їх дорученням - у приміщеннях районних (міських) відділів (управлінь) земельних ресурсів Держкомзему України (нині - відділів (управлінь) земельних ресурсів Державного агентства земельних ресурсів України, яке є правонаступником Державного комітету України із земельних ресурсів – див. Указ Президента України «Про Державне агентство земельних ресурсів України» № 445 від 08 квітня 2011 року).

Таким чином, інформацію про земельну ділянку, виділену під будівництво об’єкту нерухомості, та копії акту на право власності на земельну ділянку чи акту на право постійного користування земельною ділянкою можна отримати у:

  • власника земельної ділянки чи землекористувача;
  • у філії Центру державного земельного кадастру у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
  • районних (міських) відділах (управліннях) земельних ресурсів Держкомзему України;
  • органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, що постановив рішення про надання земельної ділянки у власність або у користування.

Назад Печать