Договір оренди земельної ділянки
Ноябрь 30, 1900 

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності (ст. 1 Закону України «Про оренду землі»).

Об&lquot;єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності (ст. 3 Закону України «Про оренду землі»).

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом.

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом.

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом (ст. 4 Закону України «Про оренду землі»).

Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

Орендарями земельних ділянок можуть бути:

а) районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом;
б) сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом;
в) громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об&lquot;єднання та організації, а також іноземні держави (ст. 5 Закону України «Про оренду землі»).

Порядок передачі земельних ділянок в оренду визначено ст. 124 Земельного кодексу України.

Так, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу (ч. 2 ст. 124 Земельного кодексу України).

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов&lquot;язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов&lquot;язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства (ст. 13 Закону України «Про оренду землі»).

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально (ст. 14 Закону України «Про оренду землі»).

Типова форма договору оренди землі затверджена Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» № 220 від 03 березня 2004 року.

Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації (ст. 18 Закону України «Про оренду землі»).

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.

Після завершення будівництва та прийняття об&lquot;єкта в експлуатацію добросовісний орендар земельної ділянки, наданої для потреб будівництва та обслуговування відповідного об&lquot;єкта, має право на першочергове укладення договору оренди землі на строк до 50 років або припинення дії договору оренди землі (ст. 19 Закону України «Про оренду землі»).

Державна реєстрація договору оренди проводиться відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Постановою Кабінету Міністрів України № 1088 від 17.07.2003 року «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру» підтримано пропозицію Державного комітету по земельних ресурсах про створення на базі державного реєстру земель та державного реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно.

Держателем Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно є Державний комітет по земельних ресурсах (нині - Державне агентство земельних ресурсів України).

Адміністратором реєстру є державне підприємство "Центр державного земельного кадастру", яке здійснює його формування, ведення, збереження і забезпечує доступ органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 1088 від 17.07.2003 року «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру»).

До створення Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно:

  • державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" проводить реєстрацію земельних ділянок та прав на них шляхом внесення записів про реєстрацію земельних ділянок та прав на них до бази даних державного реєстру земель;
  • комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації вносять дані про об&lquot;єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, та права на них до бази даних державного реєстру прав власності на нерухоме майно.

Адміністратором бази даних державного реєстру земель є державне підприємство "Центр державного земельного кадастру".

Адміністратором бази даних державного реєстру прав власності на нерухоме майно є державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції.

Отже, інформацію про наявність чи відсутність договору оренди на ту чи іншу ділянку, а також примірник такого договору можна отримати у:

  • орендодавця (сільські, селищні, міські ради, районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим, районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України);
  • орендарів (юридичних або фізичних осіб, що є замовниками будівництва об’єкту нерухомості);
  • органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування, що уповноважені приймати рішення про передачу в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності;
  • філіях Державного агентства земельних ресурсів України;
  • філіях державного підприємства "Центр державного земельного кадастру".

Назад Печать