Києво-Святошинський районний суд Київської області
Ноябрь 30, 1900 

Києво-Святошинський районний суд

Київської області

03170, м. Київ, вул. Мельниченка, 1

Позивач:

_________________________

Представник Позивача:

__________________________-

Відповідач:

________________________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист прав споживача житлово-комунальних послуг

 

Обставини справи

_____________ 2011 року між ___________________- (надалі – Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю ____________________ (надалі – Відповідач) було укладено Договір № ______- про управління будинком, надання комунальних послуг та послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території в житловому комплексі «Брест-Литовський» (надалі – Договір) (Додаток до позовної заяви № 1).

На підставі вказаного Договору Відповідач робить розрахунок вартості житлово-комунальних послуг.

В період з 05.05.2010 року по 14.05.2010 року Державною житлово-комунальною інспекцією в м. Києві було здійснено позапланову перевірку Відповідача. За результатами цієї перевірки складено Акт № 25-5.1/10  від 14.05.2010 року (Додаток до позовної заяви № 2). Цим Актом встановлено порушення Відповідачем вимог законодавства щодо додержання форми типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Окрім того, 19.05.2010 року Відповідачу було надано Розпорядження № 1 про усунення виявлених порушень до 30.07.2010 року (Додаток до позовної заяви №4).

Станом на 31.08.2010 року вказані порушення усунуті не були, про що свідчить зміст листа № 23/4146 від 31.08.2010 року (Додаток до позовної заяви №5), відправником якого є Державна житлово-комунальна інспекція. З інформації викладеної в цьому листі відомо також про те, що матеріали позапланової перевірки Відповідача були направлені до Київської обласної прокуратури  та до Київського обласного територіального відділення  Антимонопольного комітету для  реагування та вжиття заходів відповідно до законодавства в межах компетенції.

Станом на момент звернення до суду з цією заявою, положення Договору не приведено у відповідність до норм чинного законодавства.

Як доказ реальності вищевикладених обставин надаємо лист Прокуратури Київської області вих. № 0711-3676-11 від 18.03.2011 року на ім’я Президента ВГО ________________ (Додаток до позовної заяви №6)  та лист Державної житлово-комунальної інспекції у Київській області вих. № 23/10-18-110 від 14.03.2011 року (Додаток до позовної заяви № 7).

Окрім того, Відповідач у спосіб передбачений чинним законодавством, не визначений як виконавець послуг з управління будинком, надання комунальних послуг та послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території в житловому комплексі «Брест-Литовський».

Даний факт встановлено за результатами позапланових перевірок Відповідача Державною житлово-комунальною інспекцією в м. Києві та Державною житлово-комунальною інспекцією у Київській області у 2010-2011 роках, висновки яких відповідно відображено в Акті № 25-5.1/10  від 14.05.2010 року (Додаток до позовної заяви № 2) та в листі Державної житлово-комунальної інспекції у Київській області вих. № 23/10-18-110 від 14.03.2011 року (Додаток до позовної заяви № 7).

Лист Державної житлово-комунальної інспекції у Київській області вих. № 23/10-18-110 від 14.03.2011 року (Додаток до позовної заяви № 7) складено на підставі Акту про результати позапланової перевірки ТОВ ______________ у 2011 році. 

У Позивача, як доказ вищевикладених обставин, наявний вищезазначений лист (Додаток до позовної заяви № 7), проте з отриманням  Акту про результати позапланової перевірки _____________ у 2011 році, проведеної на виконання доручень Державної житлово-комунальної інспекції від 17.02.2011 року № 18/204, від 25.02.2011 року № 18/244, доручення прокуратури Київської області від 23.02.2011 року № 07/1-773, доручення прокуратури Києво-Святошинського району Київської області від 07.02.2011 року № 776 у Позивача є складнощі, а тому його необхідно витребувати у Державної житлово-комунальної інспекції у Київській області (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 6).

 

Суть позовних вимог

Позивач є споживачем житлово-комунальних послуг. На нього розповсюджується дія Закону України «Про захист прав споживачів».

Відповідач є фактичним виконавцем надання житлово-комунальних послуг в житловому комплексі _____________________.

Право позивача порушено шляхом укладення договору, який не відповідає формі типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Право Позивача може бути поновлено шляхом визнання недійсним Договору № ___ про управління будинком, надання комунальних послуг та послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території в житловому комплексі ____________ від ____________ року.

 

Нормативне обґрунтування позовних вимог

Так, внаслідок укладення Договору між Позивачем та Відповідачем фактично виникли правовідносини «споживач-виконавець», що є характерними для сфери надання та споживання житлово-комунальних послуг, та регулюються положеннями Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Споживачем згаданий закон називає фізичну чи юридичну особу, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

Виконавець - суб&lquot;єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

Відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах (ч. 1 ст. 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

Загальні положення про договори врегульовані нормами розділу 2 книги п’ятої Цивільного кодексу України.

Загальні положення про правочин врегульовані нормами параграфу 1 глави 16 розділу 4 Цивільного кодексу України.

Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п&lquot;ятою та шостою статті 203 Цивільного кодексу України. (ст. 215 Цивільного кодексу України).

Зміст правочину не може суперечити цьому кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. (ст. 203 Цивільного кодексу України).

Стандарти, нормативи, норми, порядки і правила у сфері житлово-комунальних послуг розробляють і затверджують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації, центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їхніх повноважень та згідно із законодавством. (ч. 2    ст. 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

Постановою Кабінету міністрів України № 529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» від 20.05.2009 року затверджено Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Факт недодержання Відповідачем типової форми договору встановлений Актом перевірки Державної житлово-комунальної інспекції в м. Києві №25-5.1/10  від 14.05.2010 року (Додаток до позовної заяви № 2).

Недійсним є правочин,  якщо його  недійсність  встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. (ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу України).

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин). (ч. 3      ст. 215 Цивільного кодексу України).

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. (ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 1, 6 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі  під час придбання,  замовлення або використання продукції,  яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на захист своїх прав державою, а також на звернення до суду за захистом порушених прав.

Зважаючи на мету звернення до суду з цією позовною заявою, на нашу думку, єдиним адекватним, достатнім та співмірним способом захисту порушеного права Позивача, серед переліку способів захисту передбаченого положеннями ст. 16 Цивільного кодексу України, є визнання правочину недійсним.

Відповідно до ч. 1 ст. 57 Цивільного процесуального кодексу України суд встановлює наявність або відсутність  обставин,  що  обґрунтовують позовні вимоги на підставі доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 137 Цивільного процесуального кодексу України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов’язаний витребувати такі докази.

У позивача є складнощі з отриманням  Акту про результати позапланової перевірки ТОВ _______________________ у 2011 році, а тому його необхідно витребувати у Державної житлово-комунальної інспекції у Київській області (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 6).

 

 

Позовна давність

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. (ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України).

Строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу визначено ст. 256 Цивільного кодексу України як позовна давність.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. (ст. 257 Цивільного кодексу України).

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. (ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України).

Договір було укладено ______________ року.

Зважаючи на вищевикладене, перебіг позовної давності починається у січні 2011 року, а отже, строк позовної давності не є порушеним.

 

Підсудність

Положеннями ст. 107 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.

Позови до юридичних осіб пред&lquot;являються в суд за їхнім місцезнаходженням. (ч. 2 ст. 109 Цивільного процесуального кодексу України).

Місцезнаходженням ТОВ ____________» є _____________________.

Таким чином, розгляд цієї позовної заяви належить до компетенції Києво-Святошинського районного суду Київської області.

 

Судові витрати

Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов&lquot;язаних з розглядом справи.  (ч. 1 ст. 79 Цивільного процесуального кодексу України).

Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати встановлюються законом. (ч. 2 ст. 79 Цивільного процесуального кодексу України).

Частиною 5 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного процесуального кодексу України встановлено, що до набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору, судовий збір при зверненні до суду сплачується у порядку і розмірах, встановлених законодавством для державного мита.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі  звільняються  від  сплати  державного  мита  за позовами, що пов&lquot;язані з порушенням їх прав.

До витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать, в тому числі і витрати на інформаційно-технічне забезпечення. (ч. 3 ст. 79 Цивільного процесуального кодексу України).

Постановою Кабінету Міністрів України № 1258 від 21.12.2005 року «Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов&lquot;язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів» визначено розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці), в тому числі про зміну або розірвання договору найму житлового приміщення, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно тощо на рівні 37 гривень 00 коп.

Таким чином, розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду даної позовної заяви становить 37, 00 грн.

 

Зважаючи на вищевикладене, а також керуючись ст. 15, 16, 202, 203, 215 Цивільного кодексу України, ч. 3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 8 ЗаконуУкраїни «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету міністрів України № 529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» від 20.05.2009 року, ст. ст. 3, 15, ч. 1 ст. 57, 107, 109, ч. 1 ст. 137 Цивільного процесуального кодексу України,

 

 

 

Прошу:

1.      Витребувати у Державної житлово-комунальної інспекції у Київській області (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 6) акт про результати позапланової перевірки ТОВ ______________-у 2011 році, проведеної на виконання доручень Державної житлово-комунальної інспекції від 17.02.2011 року № 18/204, від 25.02.2011 року № 18/244, доручення прокуратури Київської області від 23.02.2011 року № 07/1-773, доручення прокуратури Києво-Святошинського району Київської області від 07.02.2011 року № 776;

2.      Визнати недійсним Договір № _______ про управління будинком, надання комунальних послуг та послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території в житловому комплексі ____________ від __ ____________ року.

3.      Судові витрати покласти на Відповідача, а саме: сягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ____________ (________________________________________________) на користь ____________ (________________) 37, 00 грн. (тридцять сім грн. 00 коп.) витрат на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

 

Додатки:

1.      Договір № ________ про управління будинком, надання комунальних послуг та послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території в житловому комплексі __________________-- від ____________2011 року. – копія;

2.      Акт Державної житлово-комунальної інспекції в м. Києві № 25-5.1/10  від 14.05.2010 року. – копія;

3.      Лист Державної житлово-комунальної інспекції № 23/2953 від 17.05.2010 року. – копія;

4.      Лист Державної житлово-комунальної інспекції № 23/3490 від 01.07.2010 року. – копія;

5.      Лист Державної житлово-комунальної інспекції № 23/4146 від 31.08.2010 року. – копія;

6.      Лист прокуратури Київської області №0711-3676-11 від 18.03.2011 року. – копія;

7.      Лист Державної житлово-комунальної інспекції у Київській області № 23/10-18-110 від 14.03.2011 року. – копія;

8.      Довіреність серія ВРІ № ______________, посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ______________ _____________ року;

9.      Квитанція № 213 від 11.02.2011 року як доказ сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. – оригінал;

10.  Копія позовної заяви з додатками для Відповідача.

 

 

 ____________________                  ________________

Представник за довіреністю


Назад Печать