Порядок створення ОСББ
Ноябрь 30, 1900 

Порядок створення ОСББ

Для створення ОСББ необхідно виконати ряд дій, у послідовності, зазначеній нижче:

1.                          Створити ініціативну групу зі створення ОСББ (зразок протоколу за­сідання ініціативної групи додається). Така ініціативна група повинна складатися не менш як з трьох власників квартир чи нежитлових при­міщень у багатоквартирному будинку. Наймачі/орендарі квартир і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку не можуть бути членами ОСББ та ініціативної групи.

2.                          Провести роботу зі з’ясування переліку співвласників багатоквартирних будинків (власників квартир, нежитлових приміщень):

 

1)               ініціативній групі — зібрати відомості про приналежність квартир та нежитлових приміщень на підставі даних правовстановлюючих документів, скласти на їх підставі списки співвласників багатоквартирних будинків (зразок оголошення додається). Бажано за­пропонувати співвласникам надати копію правовстановлюючих документів,

2)               ініціативній групі — з метою дотримання прав співвласників будинку на участь у створенні ОСББ та отримання ними інформації про скликання установчих зборів надати запит виконкому про склад власників квартир та нежитлових приміщень, щодо яких такі документи будуть відсутні (зразок запиту додається). Слід мати на увазі, що власником неприватизованих квартир найчастіше є відповідна територіальна громада (іноді - держава), але в жодному разі не наймачі, що проживають у таких квартирах на підставі ордеру.

3.                           До місцевої адміністрації — направити відповідний запит в БТІ про склад спів­власників будинку та надати відповідь ініціативній групі.

4.                           Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед співвласників щодо мети та доцільності створення ОСББ, порядку його створення.

5.                           Підготувати установчі збори ОСББ:

 

1)                ініціативній групі — підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах (по суті, це список співвласників) та листка голосування на установчих зборах, картки голосування,

2)                ініціативній групі — зарезервувати у державного реєстратора назву ОСББ,

3)                ініціативній групі — підготувати пропозиції щодо складу правління ОСББ та ревізійної комісії,

4)                ініціативній групі — підготувати проект статуту ОСББ,

5)       місцевій адміністрації — погодити підготовлений ініціативною групою статут з державним реєстратором (щодо державної реєстрації ОСББ з таким статутом) та ДПІ (щодо включення ОСББ з таким статутом до реєстру неприбуткових організацій),

6)       місцевій адміністрації — знайти / відновити технічну документацію на будинки, підготувати її (чи її копію) до передачі ОСББ,

7)       виконкому спільно з ініціативною групою — вирішити питання про місце проведення установчих зборів.

 

6.                           Оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів. Про проведення установчих зборів ініціативній групі необхідно письмово повідомити усім власникам житлових та нежитлових приміщень будинку не менш як за 14 днів до дати проведення. Повідомлення вручається кожному власнику під розписку або надсилається рекомендованим листом. Не зайвим буде розклеїти оголошення про збори на вхідних дверях до під’їздів, дошках оголошень тощо.

3)       Провести установчі збори ОСББ, на яких прийняти рішення про ство­рення ОСББ. З метою визначення кворуму у день проведення зборів рекомендуємо ініціативній групі провести письмову реєстрацію присутніх учасників зборів. Кворум наявний за умови присутності на зборах більше 50 відсотків власників приватизованих квартир, нежитлових приміщень (50% + один голос). Мешканці неприватизованих квартирчи орендарі приміщень не враховуються при визначенні кворуму та не можуть брати участь у голосуванні , але мають право бути присутніми на зборах.

4)       Прийняті на зборах рішення повинні бути відображені у протоколі установчих зборів. Додатково рекомендуємо результати голосування з найважливіших питань фіксувати також у листках голосування, в яких кожен учасник зборів особисто зазначає своє волевиявлення («за», «проти», «утримався»). Зразки таких документів із прикладами запо­внення додаються.

7. Провести державну реєстрацію ОСББ та подальшу його постановку на облік в ДПІ, Пенсійному фонді та інших фондах соціального страхування тощо.

1)     Для полегшення роботи послідовність дій зі створення ОСББ викладено в схемах розміщених далі на сайті нашої Асоціації допомоги постраждалим інвесторам.

2)     Наголошуємо на необхідності обов’язкового з’ясування складу спів­власників багатоквартирних будинків та віднайдення/відновлення технічної документації на будинки.

3)     Наступними необхідними кроками повинні стати визначення меж прибудинкової території та оформлення права власності на прибудинкову територію, укладення договорів між ОСББ і підприємствами-виконавцями житлово-комунальних послуг, а також власне підготовка і прийняття рішення про проведення термомодернізації будинку (впровадження енер­гозберігаючих заходів), за їх необхідності.

 


Назад Печать