Порядок створення ОСББ-додаток2
Ноябрь 30, 1900 

 

Додаток 2

доПорядкудержавноїреєстрації

об&lquot;єднаньспіввласників

багатоквартирногобудинку

Списокчленів Об&lquot;єднанняспіввласниківбагатоквартирногобудинку

 

п/п

Номер квартиричиназване житловогоприміщення

Прізвище, ім&lquot;я, по батьковівласникаабоуповноваженоїнимособи

Іншівласникицьогоприміщення

Розмірзагальноїплощіжитлового чинежитловогоприміщення, кв. м

Частка житло­вогочи нежитловогоприміщенняузагальнійПЛОЩІжитловихчинежитловихприміщеньбудинку,відсотків

Підпис власникаабо

уповноваженої ним

особи

 

Голова установчихзборів ____________________________/__________________________

(підпис)                                                                         (ініціалитапрізвище)

«________» ______________________ 201__р.

 

 


Назад Печать