Позовна заява про стягнення заборгованості за утримання будинку та прибудинкової території, втрат від інфляційних процесів та 3% річних
Ноябрь 30, 1900 

 

_______________ міському суду

Позивач:

Комунальне підприємство
„Краснолиманська житлово-єксплутаційна контора”

відповідач :

Ф.И.О.
адрес 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення заборгованості за утримання будинку та прибудинкової території, втрат від інфляційних процесів та 3% річних


Зміст позовних вимог: Стягнути з Відповідача – Ф.И.О., на користь КП «Краснолиманська ЖЕК» ***** грн. 
Ціна позову щодо вимог майнового характеру:****** грн..
Обставини, якими Позивач обґрунтовує своєї вимоги: Відповідач зареєстрований за адресою ***************** та споживав послуги , що надавались КП «Краснолиманська ЖЕК» . Між Позивачем та Відповідачем встановилися зобов’язальні правовідносини з приводу надання житлово-комунальних послуг. Станом на ********** сума заборгованості за особовим рахунком Відповідача складає ********. Це свідчить про неналежне виконання відповідачем зобов’язань, а тому порушує право Позивача на одержання плати за надані послуги з утримання будинку та прибудинкової території в установлений законодавством строк.
Докази, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування: Те, що між Відповідачем і Позивачем виникло зобов’язання підтверджують наступні норми законодавства. Так, відповідно до ст.. 509 ЦК України, зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Зобов’язання виникають з підстав, встановлених ст.. 11 ЦК. Згідно зазначеної статті, цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки.
Таким чином, між Позивачем та Відповідачем виникли відносини, що породжують цивільні права та обов’язки, оскільки Позивач надає житлово-комунальні послуги, а Відповідач ними користується. 
Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживачі зобов’язані оплачувати житлово-комунальні послуги у строки встановлені договором або законом (ст..20). 
Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Плата за послуги вноситься не пізніше 10 числа місяця, що настає за розрахунковим.
Відповідно до ст.. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму богу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Позивач раніше був позбавлений можливості пред’явити позов у зв’язку з відсутністю необхідних коштів для сплати судових витрат через несвоєчасну оплату мешканцями спожитих житлово-комунальних послуг. Це є поважною причиною пропущення загального строку позовної давності та порушене право підлягає захистові згідно п.5 ст. 267 ЦК України. Саме тому, заборгованість підлягає стягненню в повному обсязі за весь період з моменту її утворення.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст..ст. 15, 16 п. 5 ст. 267, 525, 526, 625 ЦК України, ст..ст. 38,84,88 ЦПК України, ст. 20, 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
ПРОСИМО:
1. Стягнути з Відповідача ***************** на користь КП «Краснолиманська ЖЕК» ******** грн.. боргу; втрати від інфляційних процесів ******* грн..та 3 % річних ***** грн.., всього ******* грн..
2. Судові витрати (судовий збір, вирати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу) в розмірі ___ грн. покласти на Відповідача.
3. З метою забезпечення зобов’язання накласти арешт на все майно Відповідача.
Додаток:

1) Копії позовної заяви для відповідача;

2) Довідка про склад сім’ї;

3) Розрахунок заборгованості;

 4) Квитанції про сплату судових витрат.

дата                                                                                       підпис 

 


Назад Печать