Протокол №1 засідання ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів ОСББ
Ноябрь 30, 1900 

Протокол №1

засідання ініціативної групи зі скликання і проведення

установчих зборів Об&lquot;єднання співвласників

багатоквартирного будинку

№______ по вул.___________________ у м._________

м.__________________________________            "__________ "______ 20__           року

Присутні співвласники багатоквартирного будинку №______ за адресою:
м________, вул._________________________ :

1)--------------------------------------------------------------------------------------------

власник квартири №______ ;

2)-----------------------------------------------------------------------------

власник квартири №______ ;

3)---------------------------------------------------------------------------- ,

власник нежитлового приміщення №______

Порядок денний:

1.  Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою:

м._____________ , вул.______________________ ,______ (далі - Ініціативна

група).

2.      Затвердження плану роботи Ініціативної групи.

3.      Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.

Розгляд питань порядку денного:

1. Слухали: Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м_____________, вул.____________________________________ буд. №_________

Виступив:

_____________________ - запропонував утворити ініціативну групу зі скликання і проведення установчих зборів об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м.     , вул.   , _____________________ , до складу якої включити присутніх на цьому засіданні.

Вирішили:

Утворити ініціативну групу зі скликання і проведення установчих зборів об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою:

м____________ , вул.___________________ ,_______ , у складі:

1) -------------------------------------------------------------------------------------------       ,

власник квартири №_______ ;

2) ----------------------------------------------------------------------------       ,

власник квартири №_______ ;

3) ----------------------------------------------------------------------------       ,

власник нежитлового приміщення №_______

Голосували:

«За» - одноголосно.

2. Слухали: Затвердження плану роботи Ініціативної групи. Виступив:

_____________________ - запропонував такий план роботи Ініціативної

групи:

1)    Провести роботу зі з&lquot;ясування складу співвласників багатоквартирного будинку:

-    підготувати оголошення з проханням до власників квартир і нежитлових приміщень надати Ініціативній групі відомості про себе, вручити зазначені оголошення всім власникам квартир і нежитлових приміщень у будинку, а також розклеїти на дошках оголо­шень у будинку,

-    підготувати та надіслати запит до Виконавчого комітету          міської ради щодо надання відомостей

про склад власників квартир і нежитлових приміщень, які Ініціативній групі не вдасться отримати в інший спосіб,

-  на основі отриманих даних скласти список власників квартир і
нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку за адресою: м     , вул.    ,           ;

2)               Провести інформаційно-роз&lquot;яснювальну роботу серед співвласників щодо мети та доцільності створення ОСББ, порядку його створення;

3)               Підготувати установчі збори ОСББ:

-підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах та листка голосування на установчих зборах, картки голосування, підготувати пропозиції щодо складу правління ОСББ та ревізій­ної комісії,

-    підготувати проект статуту ОСББ,

-    зарезервувати у державного реєстратора назву ОСББ,

-    вирішити питання про місце проведення установчих зборів,

-    оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів та порядок ознайомлення із проектом статуту,

-    провести установчі збори ОСББ.

Вирішили:

Затвердити план роботи Ініціативної групи:

1)    Провести роботу зі з&lquot;ясування складу співвласників багатоквартирного будинку:

-    підготувати оголошення з проханням до власників квартир і нежитлових приміщень надати Ініціативній групі відомості про приналежність їм квартир та нежитлових приміщень ,

-    вручити зазначені оголошення всім власникам квартир і нежит­лових приміщень у будинку, а також розклеїти на дошках оголошень у будинку, підготувати та надіслати запит до Виконавчого комітету міської ради щодо надання відомостей про склад власників квартир і нежитлових приміщень, про власників яких Ініціативній групі не вдасться отримати в інший спосіб,

-  на основі отриманих даних скласти список власників квартир і нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку за адресою: м_ , вул.__ ,           ;

2)               Провести інформаційно-роз&lquot;яснювальну роботу серед співвласників щодо мети та доцільності створення ОСББ, порядку його створення;

3)       Підготувати установчі збори ОСББ:

-  підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах та листка голосування на установчих зборах, картки голосування, підготувати пропозиції щодо складу правління ОСББ та ревізійної комісії, підготувати проект статуту ОСББ,

-    зарезервувати у державного реєстратора назву ОСББ,

-    вирішити питання про місце проведення установчих зборів,

-    оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів та порядок ознайомлення з проектом статуту,

-    провести установчі збори ОСББ.

Голосували:

«За» - одноголосно.

3. Слухали: Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.

Виступив:

_____________________ - запропонував встановити, що наступні засідання Ініціативної групи проводяться за ініціативою будь-кого із членів Ініціативної групи та вважаються правомочними в разі присутності не менш як половини її членів.

Вирішили:

Встановити, що наступні засідання Ініціативної групи скликаються за ініціативою будь-кого із членів Ініціативної групи та вважаються правомочними в разі присутності не менш як половини її членів.

Голосували:

«За» - одноголосно.

Підписи членів Ініціативної групи:

------------------------- /---------------------------------------------------

(підпис)                                       (прізвище, ініціали)

-------------------------  /---------------------------------------------------

(підпис)                                       (прізвище, ініціали)

------------------------ /---------------------------------------------------

(підпис)                                       (прізвище, ініціали)

 


Назад Печать