Рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання земельної ділянки державної або комунальної власності у власність або у користування
Ноябрь 30, 1900 

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об&lquot;єктами права власності Українського народу.

Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією (ст. 13 Конституції України).

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України    (ст. 113 Конституції України).

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації (ст. 118 Конституції України).

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об&lquot;єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (ст. 140 Конституції України).

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради (ст. 140 Конституції України).

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи (ч. 1 ст. 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об&lquot;єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад (ст. 142 Конституції України, ч. 3 ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Від імені та в інтересах територіальних громад права суб&lquot;єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради (ч. 3 ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

До виключного переліку питань, що розглядаються на пленарних засіданнях сільських, селищних, міських рад віднесено питання вирішення відповідно до закону регулювання земельних відносин (п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Так, зокрема, п. б ч. 1. вказаної статті до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад віднесено реєстрацію суб&lquot;єктів права власності на землю; реєстрацію права користування землею і договорів на оренду землі; видачу документів, що посвідчують право власності і право користування землею.

Таким чином, інформацію про земельну ділянку, виділену під будівництво об’єкту нерухомості можна дізнатися з:

  • рішень органів виконавчої влади про надання земельної ділянки державної власності у власність або у користування;
  • рішень органів місцевого самоврядування (міських, районних та обласних рад) про надання земельної ділянки комунальної власності у власність або у користування.

Назад Печать