Схеми підготовки та проведення установчих зборів
Ноябрь 30, 1900 

Схемипідготовкитапроведенняустановчихзборів

 

УСТАНОВЧІЗБОРИ

 

Ініціатор скликання

власникбудинку

ініціативнагрупа, якаскладаєтьсянеменш
як
зтрьохвласниківквартирабонежитлових
приміщень

Термін скликання

неменшеніжза 14 днівдодатипроведенняустанов­чихзборів.

Форма повідомлення

направляєтьсявписьмовійформі:

вручаєтьсякожномувласникупідрозписку

шляхомпоштовоговідправлення
(рекомендованимлистом).

Зміст повідомлення

зчиєїініціативискликаютьсязбори,

місце,

часпроведення,

проектпорядкуденного,

порядокознайомленнязпроектомстатуту.

Кворум

Більшеп&lquot;ятдесятивідсотківвласників

Правоголосу

Кожнийвласникнаустановчихзборахмаєодинголос, незалежновідплощітакількостіквартирабопримі­щень, щоперебуваютьуйоговласності

Хтоведе

головазборів

Голосування

берутьучастьвласники (їхуповноваженіособи),
якіприсутнінаустановчихзборах

шляхомпоіменногоголосуваннязобов&lquot;язковою
фіксацією
влисткахголосування

Підготовкаустановчихзборів

 

Прийняття рішення

неменшедвохтретинприсутніхосіб, якімають
правоголосу

оформлюєтьсяособистимпідписомкожного,
хтопроголосував, упротоколііззазначенням
результату
голосування («за»чи«проти»)

Результат

прийняттярішенняпростворенняоб&lquot;єднання

затвердженнястатуту

затвердженняназви

обранняправліннятаревізійноїкомісії

обранняповноважногодляподаннядокументів
на
реєстрацію

Новопризначеніустановчі збори

Уразівідсутностікворумуініціаторпризначаєнову дату, місцеічаспроведенняустановчихзборів, якімо­жутьбутискликанінеранішякчерез 14 дібзднязбо­рів, щоневідбулися

 


Назад Печать