Словник термінів
Ноябрь 30, 1900 

Шановні відвідувачі нашого сайту!

Розуміючи, що сфера діяльності нашої Асоціації є досить складною для розуміння людей, які не мають юридичної освіти, ми вирішили розмістити цей словник. Сподіваємось він допоможе Вам краще орієнтуватись у вирі різноманітних матеріалів та законодавчих актів. Якщо Ви побачили помилку, не розумієте значення певного терміну або вважаєте, що варто додати якийсь термін до словника – будь-ласка повідомте нас про це, будемо Вам дуже вдячні.

 

Перелік термінів,

що використовуються у житлово-комунальному господарстві України

Законодавчі акти та їх скорочення, на які посилається даний Перелік термінів:

 1.  Закон України «Про житлово-комунальні послуги» - далі ЗУ про ЖКП -
 2. визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов’язки.
 3.  Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» - далі ЗУ про ОСББ - визначає правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку.
 4.  Закон України «Про електроенергетику» - далі ЗУ про електроенергетику -  визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.
 5.  Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» - далі ЗУ про питну воду-визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою.
 6.  Постанова Кабінету Міністрів Укрнаїни від 21 липня 2005 р. N 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» - далі Постанова КМУ.

Ці Правила регулюють відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг (далі — виконавець), і фізичною та юридичною особою (далі — споживач), яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі — послуги). 

Перша буква

назви

Назва терміну

Джерело терміну

А

 • аварія — пошкодження інженерних мереж, обладнання або конструктивних елементів споруд, що виникло з техногенних або природних причин, які перешкоджають їх подальшій експлуатації відповідно до технічних умов
 • асоціація власників жилих будинків (далі — асоціація) — юридична особа, створена для представлення спільних інтересів об’єднань
 • алгоритм оптового ринку електричної енергії — порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України

ЗУ про ЖКП

 

ЗУ про ОСББ

 

ЗУ про електроенерге-тику

Б

 • балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — балансоутримувач) — власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом

ЗУ про ЖКП

В

 • виконавець — суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору
 • виробник — суб’єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги
 • власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — власник) — фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку
 • внутрішньобудинкові системи — мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які знаходяться в межах будинку, споруди
 • виробництво питної води — забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог на питну воду;
 • вода питна — вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству
 • водопровідна мережа — система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам

ЗУ про ЖКП

 

ЗУ про ЖКП

 ЗУ про ЖКП

 

 

 

ЗУ про ЖКП

ЗУ про питну воду

 

ЗУ про питну воду

ЗУ про питну воду

Г

 • граничні показники — це визначені в умовах і правилах здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об’єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на оптовому ринку

ЗУ про електроенергетику

 

Д

 • Договір житлового найму – письмовий документ, укладений на підставі ордера між наймодавцем і наймачем (громадянином, на чиє ім’я видано ордер), що передбачає правила користування житлом, права та обов’язки сторін із утримання жилого будинку і прибудинкової території.
 • допоміжні приміщення багатоквартирного будинку — приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення)
 • джерело питного водопостачання — водний об’єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї

ЗУ про ОСББ

 

 

 

 

 

ЗУ про питну воду

Е

 • енергія — електрична чи теплова енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу
 • електроенергетика — галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією
 • енергетична безпека — стан електроенергетики, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього природного середовища
 • енергогенеруючі компанії — учасники оптового ринку електричної енергії України, які володіють чи користуються генеруючими потужностями, виробляють та продають електричну енергію
 • енергопостачальники — учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам
 • екологічна броня електропостачання споживача — мінімальний рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
 • екологічна броня питного водопостачання — мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру

ЗУ про електроенерге-тику

 

ЗУ про електроенерге-тику

ЗУ про електроенерге-тику

 

ЗУ про електроенерге-тику

 

ЗУ про електроенерге-тику

 

ЗУ про електроенерге-тику

 

ЗУ про питну воду

Ж

 • житлово-комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил
 • житловий комплекс — єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений земельною ділянкою в установлених межах, розміщеним на ній жилим багатоквартирним будинком або його частиною разом із спорудами та інженерними мережами, які утворюють цілісний майновий комплекс
 • Житлове право України – сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян із державними та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло.
 • Житловий фонд (державний) – сукупність жилих будинків та інших жилих приміщень, що знаходяться у власності місцевих Рад народних депутатів, державних підприємств, установ, організацій і призначаються для проживання людини і громадянина.
 • Житловий фонд (громадський) – сукупність жилих будинків та інших жилих приміщень, що належать колгоспам, іншим кооперативним організаціям, їх об’єднанням, профспілкам та іншим громадським організаціям.
 • Житловий фонд будівельних кооперативів (ЖБК) – сукупність жилих будинків, що належать житлово-будівельним кооперативам і призначаються для проживання членів ЖБК.
 • Житловий фонд (індивідуальний) – сукупність жилих будинків (приміщень), що знаходяться в особистій і приватній власності.

 

ЗУ про ЖКП

 

 

ЗУ про ОСББ

 

З

 • засіб обліку — прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики
 • загальне майно — частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у статуті об’єднання (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо)
 • заборонена зона гідроелектротехнічних споруд — земельна ділянка, яка прилягає до основної огорожі з внутрішньої сторони території гідроелектротехнічної споруди, обладнана інженерно-технічними засобами та позначена попереджувальними знаками, а також ділянка водної акваторії верхнього і нижнього б’єфів на відстані 500 метрів від греблі гідроелектростанції, позначена знаками, які попереджають про заборону доступу на її територію сторонніх осіб, суден та плавучих об’єктів

ЗУ про ЖКП

 

ЗУ про ОСББ

 

ЗУпро електроенерге-тику

 

І

 • індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання — установки (пристрої) для забору води з водного об’єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів

ЗУ про питну воду

К

 • кількісний показник житлово-комунальних послуг — одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з законодавством
 • комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством
 • конструктивні елементи багатоквартирного будинку — частини споруди, які забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля, в’їзна група тощо)
 • контрольована зона гідроелектротехнічних споруд — позначена попереджувальними знаками територія бетонних та земельних гребель гідроелектротехнічних споруд і земельних ділянок, розташованих між водосховищами і дренажними каналами
 • контрольний створ водного об’єкта — поперечний перетин водного об’єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;
 • кількісний показник послуг — одиниця виміру для обчислення кількісних показників отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до законодавства

 

ЗУ про ЖКП

 

ЗУ про ЖКП

 

 

ЗУ про ОСББ

 

 

ЗУпро електроенергетику

 

ЗУ про питну воду

Постанова КМУ

 

 

 

М

 • магістральна електрична мережа — електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж
 • магістральна теплова мережа — комплекс трубопроводів і насосних станцій, що забезпечує передачу гарячої води та пари від електричних станцій та котелень до місцевої (локальної) теплової мережі
 • мережа (електрична чи теплова) — сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари
 • міждержавна електрична мережа — електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії між державами;
 • місцева (локальна) електрична мережа — приєднана електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від
 • магістральної електричної мережі до споживача
 • міжопалювальний період — період між кінцем одного опалювального сезону та початком наступного опалювального сезону

ЗУпро електроенергетику

 

ЗУпро електроенергетику

 

ЗУпро електроенергетику

 

ЗУпро електроенергетику

 

ЗУпро електроенергетику

Постанова КМУ

 

Н

 • непереборна сила — дія надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору
 • норми споживання — кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
 • нежиле приміщення — приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин
 • неподільне майно — неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування жилого будинку
 • надзвичайна ситуація в державі — це ситуація, при якій спрацьовується запас палива на об’єктах електроенергетики нижче встановлених нормативів або спрацьовується запас води у водосховищах нижче встановлених екологічних вимог
 • нормативи питного водопостачання — розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об’єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру
 • нецентралізоване питне водопостачання — забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води

ЗУ про ЖКП

 

ЗУ про ЖКП

 

ЗУ про ОСББ

 

ЗУ про ОСББ

 

ЗУпро електроенерге-тику

 

ЗУ про питну воду

 

 

 

 ЗУ про питну воду

 

 

О

 • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання) — юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна
 • об’єднана енергетична система України — сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом
 • об’єкт електроенергетики — електрична станція (крім ядерної частини атомної електричної станції), електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об’єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа
 • оптовий ринок електричної енергії України — ринок, що створюється суб’єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору
 • оптове постачання електричної енергії — купівля електричної енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії за оптовою ціною енергопостачальникам
 • особливо важливі об’єкти електроенергетики — об’єкти, які забезпечують стале функціонування об’єднаної енергетичної системи України, руйнація або пошкодження яких призведе до порушення електропостачання господарюючих суб’єктів і населення, можливих людських жертв і значних матеріальних збитків
 • опалювана площа (об’єм) будинку — загальна площа (об’єм) приміщень будинку, в тому числі у разі опалення площа (об’єм) сходових кліток, ліфтових та інших шахт
 • опалювана площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу) - загальна площа (об’єм) квартири, а також будинку садибного типу без урахування площі лоджій, балконів, терас
 • Ордер на жиле приміщення – письмове розпорядження на заселення; жилого приміщення, що видається на підставі рішення виконавчого комітету органу місцевого самоврядування чи місцевої державної адміністрації. Є єдиною підставою для заселення в надане жиле приміщення, видається лише на вільне жиле приміщення, має чітко встановлену форму.
 • Особа – людина як суб’єкт, що має індивідуальні інтелектуальні та інші ознаки й усвідомлює себе членом спільності таких же суб’єктів.

 

ЗУ про ОСББ

 

ЗУпро електроенерге-тику

 

 

ЗУпро електроенергетику

 

 

ЗУпро електроенергетику

 

ЗУпро електроенергетику

 

ЗУпро електроенергетику

 

 

Постанова КМУ

Постанова КМУ

 

 

 

 

П

 • прибудинкова територія — територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку
 • передача енергії — транспортування енергії за допомогою мереж на підставі договору
 • постачання електричної енергії — надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору
 • поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії (далі — поточні рахунки із спеціальним режимом використання) — рахунки суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території та оптове постачання електричної енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної енергі
 • підприємство питного водопостачання — суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об’єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та виробництво фасованої питної води
 • питне водопостачання — діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання
 • пункт розливу питної води — місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача
 • Приватизація державного житлового фонду – відчуження, тобто безоплатна передача чи продаж із державного житлового фонду у власність громадянам України жилих квартир чи приміщень, що вони займають, а разом із ними – господарських споруд, що до них належать. Приватизація здійснюється через:
 1. безоплатну передачу громадянам квартир (будинків) із розрахунку санітарної норми – 21 кв. м загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 кв. м на сім’ю;
 2. продаж надлишків загальної площі квартир (будинків) громадянам України, які мешкають у них або перебувають на черзі з поліпшення житлових умов.

ЗУ про ОСББ

 
ЗУ про електроенергетику

ЗУ про електроенергетику


ЗУ про електроенергетику

 

 

ЗУ про питну воду

 

 
ЗУ про питну воду

 
ЗУ про питну воду

 

С

 • споживач — фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу
 • споживачі енергії — суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю
 • суб’єкти електроенергетики — суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від їх відомчої належності та форм власності, що займаються виробництвом, передачею, постачанням електричної енергії та теплової енергії при централізованому теплопостачанні
 • система питного водопостачання — сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання
 • споживач питної води — юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб
 • Суб’єктивне право (право громадянина) – передбачена певною нормою права можливість суб’єкта поводитися певним чином.

ЗУ про ЖКП

ЗУ про електроенергетику

 

ЗУ про електроенергетику

 

ЗУ про питну воду

ЗУ про питну воду

 

Т

 • точка розподілу — місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання
 • технічне обладнання багатоквартирного будинку — інженерні комунікації та технічні пристрої, які необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов та безпечної експлуатації квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території)
 • технологічні нормативи використання питної води — максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспорту

Назад Печать