Список власників квартир та нежитлових приміщень ОСББ
Ноябрь 30, 1900 

Список власників

квартир та нежитлових приміщень, сповіщених про проведення

установчих зборів Об&lquot;єднання співвласників

багатоквартирного будинку

за адресою м_____________ , вул.________________________ , буд._____________

 

з/п

Прізвище, ім&lquot;я, по батькові власника

№ квартири / на­зва нежитлового приміщення, що належить власнику

Розписка в одержанні повідо­млення

Примітка

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

Неповнолітній власник, уповноважена особа - Іваненко О.О. (мати)

4

 

 

 

 

5

 

 

 

Повідомлення власни­ку надіслано за місцем його реєстрації реко­мендованим листом

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

Повідомлення власни­ку надіслано за місцем його реєстрації реко­мендованим листом

9

 

 

 

В отриманні повідо­млення розписався ди­ректор Шмідт Отто

10

 

 

 

Повідомлення надісла­но міському голові ре­комендованим листом

Всього присутні 9 власників (їх уповноважених осіб) з 10.

Голова

установчих зборів       __________ ._______    і     __________________________

                                           (підпис)                          (ініціали та прізвище)

«_____ »________________ 20____ р.

 

Члени ініціативної групи:

----------------------------- /_________________________________________

(підпис)                                         (прізвище, ініціали)

----------------------------- /_________________________________________

(підпис)                                         (прізвище, ініціали)

----------------------------- /_________________________________________

(підпис)                                         (прізвище, ініціали)

 

«_____» _____________________20__ р.

Примітка:

Даний список ініціативнагрупа заповнює і підписує підчасврученняспіввласникампо­відомленьпропроведенняустановчихзборів та отримуєрозпискукожногоспіввлас­никаводержаннітакогоповідомлення. Тим, комуособистовручитиповідомлення небуломожливості, вононадсилаєтьсярекомендованимлистом, прощовсписку ставитьсявідмітка

 

НаведенийсписокнеобхіднийдлядержавноїреєстраціїОСББ. Мирекомендуємооформ­люватийогопідчасустановчихзборіводночаснозпідписаннямлистківголосуванняз питання«створенняОСББ»

 


Назад Печать