Святошинський районний суд м. Києва, позовна заява
Ноябрь 30, 1900 

Святошинський районний суд м. Києва,

01032 м. Київ, вул. Жилянська, 142

Позивач:                                                                  ______________________________

Відповідач:

Об’єднання співвласників

багатоквартирного будинку

________________________ 

 

Позовна заява

про визнання недійсними рішення (постанови) установчих зборів власників квартир будинку № _____ по вул. ____________ від _______________ року

та Статуту ОСББ "________________________"

 

Я, ________________________, звертаюся до суду з позовом до Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку "________________________" про визнання недійсним рішення (постанови) установчих зборів, які були проведені _____________ року достроково та без відповідного кворуму, а тому мають бути визнані недійсними, а рішення прийнятті на цих зборах - скасованими. Статут ОСББ «________________________» не відповідає ст. 7 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Наказу № 141 від 27.08.2003 Держжитлокомунгоспу України і прийнятий незаконним способом.

2. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги                                                   

Позивач вважає, що проведені ______________ року установчі збори були проведені достроково (частина будинку ще не була здана в експлуатацію), оскільки відповідно до ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» установчі збори  правомочні,  якщо  на  них  присутні  більше п&lquot;ятдесяти відсотків власників.

Позивач проживає в кв. _____________________-, і представляє власні інтереси.

Також Позивач вважає, що було порушено норми ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» у відсутності повідомлення про проведення установчих зборів, оскільки членів об&lquot;єднання не було повідомлено за 14 календарних днів до дати їх проведення у письмовій формі із зазначенням порядку денного. Крім того, вказані збори були проведені при відсутності кворуму.

Представник Відповідача усно пояснив, що про час проведення установчих зборів від ___________ року власники квартир повідомлялися усно, та зазначив, що на вказаних установчих зборах були присутні 7 осіб об&lquot;єднання, проте всіх членів об&lquot;єднання та мешканців будинку було проінформовано про проведені установчі збори _____________ року.

Протоколом № 1 встановлено, що ____________ року було проведено установчі збори власників багатоквартирного будинку ____________, на яких були присутні Голова зборів ____________., секретар зборів _________ та чотири власники з порядком денним:

1. Про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та його назву;

2. Затвердження Статуту об’єднання.

3. Вибори голови правління;

4.Вибори правління об’єднання;

5. Про уповноваження голові правління для державної реєстрації об&lquot;єднання у _____________________ районній державній адміністрації м. Києва.

По першому питанню порядку денного були прийняті рішення про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку _________.                                          

      Як 6 осіб могли прийняти рішення замість 450 власників квартир – невідомо.                                       

По другому питанню - ухвалили назву "________________________".                                                                      

Третім пунктом  прийняли Статут, який суперечить Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» в частинах, що стосується членства в об&lquot;єднанні, порядок обрання   та   відкликання   членів   правління,   їх  кількісний  склад  та строки обрання тощо.                                                                                                                                  Четвертим пунктом призначили головою правління ОСББ «________________________»  _________________.                                                                                                                                 П’ятим пунктом призначили ____________ _______________ .

До виключної  компетенції  загальних зборів членів об&lquot;єднання відноситься: затвердження статуту об&lquot;єднання, внесення змін до нього; обрання членів правління об&lquot;єднання, це передбачено ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».                             

Призначати членів правління установчі збори ніхто не наділяв повноваженнями.

За цю постанову (рішення) всі шість осіб голосували одноголосно. Навіть увагу ніхто не звернув, що ______________ самі себе призначили членами правління.

В той же час не піднімали питання про звернення з вимогою до "Київміськбуду", щоб вони усунули всі недоліки по будинку та прибудинковій території і передали будинок на баланс об&lquot;єднання «________________________»; про створення комісії у складі трьох чоловік для здійснення контролю за веденням ремонтних робіт у квартирах будинку.

«Рішення приймається шляхом  поіменного  голосування.  Рішення оформлюється  особистим  підписом  кожного,  хто  проголосував,  у протоколі із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").

Рішення вважається прийнятим,  якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу», згідно ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Дані установчі збори були проведені при відсутності кворуму, чим було знову порушено ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

«Рішення вважається прийнятим,  якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу. Установчі збори  правомочні,  якщо  на  них  присутні  більше п&lquot;ятдесяти відсотків власників», згідно ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

У правлінні ОСББ «________________________» вважають, що установчі збори є чинними, якщо на них присутні 2 і більше відсотків власників квартир будинку.

Власників у багатоквартирному будинку нараховується 450 осіб, а тому збори є чинними, якщо на них присутні щонайменше 226 членів об’єднання, проте на установчих зборах ___________  року члени об’єднання в необхідній кількості присутні не були.

З огляду на вище викладене, позивач вважає, що установчі збори від ____________ року були проведені при відсутності кворуму, а тому вони та прийнятті на них рішення (постанова) є недійсними.

«4.7.Правління  об&lquot;єднання  зі  свого  складу  обирає  голову правління і його заступника. Голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів об&lquot;єднання та рішень правління, діє без  доручення  від  імені  об&lquot;єднання,  укладає  в  межах   своєї компетенції  угоди,  розпоряджається коштами об&lquot;єднання відповідно до затвердженого кошторису.»       «10.3. Членство  в  об&lquot;єднанні  розпочинається   на   підставі подання   письмової   заяви   власника  житлового  чи  нежитлового приміщення.   Порядок   прийняття   до   об&lquot;єднання   визначається загальними зборами.»

Ці норми наведені з Наказу № 141 від 27.08.2003 Держжитлокомунгоспу України «Про затвердження Типового статуту об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 р. за № 1155/8476. У Статуті ОСББ «________________________» ці норми та багато інших відсутні, тому це надало правлінню повноваження обирати членів правління, голову правління, заступника не зі свого складу, без проведення загальних зборів, застосовувати тарифи, які не пройшли громадські слухання та погодження у Київській міській раді, всупереч Постанові КМУ № 529 від 20.05.2009 року. Самостійно підвищувати собі заробітну плату, премії тощо (По цим та іншим пунктам невідповідності  складено протокол розбіжностей, що додається).

3. Зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину.                                                          

Докази у виді посилань на акти цивільного законодавства, які набрали законної сили, наведені вище. Копія протоколу №1 від _______________  свідчить про перевищення повноважень учасниками установчих зборів. Копія Статуту ОСББ «________________________» доводить факти невідповідності  його чинному законодавству. Розміри витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов&lquot;язаних з розглядом цивільних та господарських справ, визначено Постановою КМУ від 21 грудня 2005 р. № 1258:

I. Цивільні справи п.6 - немайнового характеру (або такої, що не підлягає оцінці) – 37 грн.00 коп.

Враховуючи наведене, на підставі ст. 385 ЦК України, ст. 6, 10 Закону України "Про об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку", Наказу № 141 від 27.08.2003 Держжитлокомунгоспу України, керуючись ст.ст. 1, 10, 11, 12-15, 88 ЦПК України, -

Прошу суд:

1. Прийняти позовну заяву та відкрити провадження.

2. Визнати недійсними установчі збори власників багатоквартирного будинку по вул. _______________-.

3. Скасувати Протокол № 1 та рішення (постанови) прийняті на установчих  зборах власників багатоквартирного будинку по вул. ________________

4. Визнати недійсним Статут ОСББ «________________________» у зв’язку з його невідповідністю законодавству.

5. Зобов’язати ОСББ «________________________» затвердити на загальних зборах учасників Статут ОСББ відповідно до Типового статуту ОСББ, затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу від 27.08.2003 р. № 141, та зареєструвати зміни у статутних документах об’єднання згідно з законодавством.

6. Стягнути з об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку «________________________» на користь Позивача кошти на відшкодування судових витрат та державного мита.

Додатки:

1. Копія протоколу №1 від ____________,

2. Копія Статуту ОСББ «________________________».

3. Протокол розбіжностей.

4.Копії  квитанцій про сплату держмита та ІТЗ судового процесу.

5. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.

 

«___»  _______________ року

 

Позивач                                                                                _______________

 


Назад Печать