Термінологічний словник інвестора
Ноябрь 30, 1900 

Термін

Визначення

Нормативний акт, що містить дане визначення

Адміністративний арешт майна платника податків

винятковий спосіб забезпечення виконання

платником податків його обов&lquot;язків, визначених законом

ст. 94 Податкового кодексу України

 

п. 2.1. Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків, наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 року     № 1042

Будівельна адреса об’єкту нерухомості 

адреса, яка використовується для ідентифікації об&lquot;єктів нерухомого майна на період будівництва

Пункт 1.4. розділу 1 «Тимчасового порядку

присвоєння поштових адрес об&lquot;єктам нерухомості у місті Києві», затвердженого Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.06.2011 року № 1094

Будівельні роботи

роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, підключення об&lquot;єкта будівництва до інженерних мереж та споруд

Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1104 «Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт»

 

роботи з нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов&lquot;язаних з місцезнаходженням об&lquot;єкта

ч. 2 ст. 875 Цивільного кодексу України

Будівельно-технічна експертиза

перевірка, аналіз та спеціалізована оцінка фахівців-експертів, направлена на з’ясування тих питань, що ставляться перед ними.

Головними завданнями такої експертизи є:

- визначення ринкової вартості нерухомого майна (різного роду будівель та споруд);

- установлення факту відповідності (невідповідності) збудованої або реконструйованої будівлі проекту і вимогам державних будівельних норм (ДБН);

- визначення вартості різного роду будівельних робіт (спорудження будівель, їх переобладнання, ремонт, благоустрій території та ін.);

- установлення відповідності проектно-кошторисної документації вимогам ДБН та інших державних стандартів з питань будівництва;

- установлення правильності складання державної звітності про виконання будівельних робіт;

- розробка варіантів поділу будинків і надвірних будівель відповідно до ідеальних часток кожного зі співвласників з підготуванням у необхідних випадках пропозицій щодо переобладнання об&lquot;єктів, залишення їх частин у спільній власності, а також визначенням грошової компенсації власнику, частка якого в натурі після поділу стала меншою за ідеальну;

- розробка варіантів порядку користування земельною ділянкою, на якій розташовані будівлі, що належать громадянам на правах спільної власності;

- визначення технічного стану будівель, споруд, інженерного обладнання (відсоток зношення, придатність до експлуатації, необхідність ремонту, наявність дефектів, причини, які їх викликали, та ін.);

- оцінка земельних ділянок

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз, затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5

Висновок експертизи проектів будівництва

письмовий звіт, який містить інформацію про: дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і  споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі до доступності осіб з  обмеженими фізичними можливостями та інших  маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці,  екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження і енергоефективності,   кошторисної частини проекту будівництва; допущення помилок, які можуть бути виправлені без коригування проекту будівництва, а також допущення помилок та  недотримання зазначених вимог, що потребує коригування проекту будівництва.

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560

Генеральний підрядник

підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи.

 ст. 3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» від 1 серпня 2005 року № 668

 

 

ст. 838 Цивільного кодексу України

Генеральний проектувальник

головна проектна організація, яка здійснює проектування об&lquot;єктів житлового і нежитлового будівництва і проводить нагляд за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектам. Для реалізації проектних програм і виконання окремих робіт може використовувати (залучати) різні організації та установи як субпідрядні

ст. 838, 887 Цивільного кодексу України

Державний акт на право власності на земельну ділянку

Документ встановленого зразка, який посвідчує право власності на земельну ділянку.

Обов’язково має бути зазначені:

-          назва документа, серія та номер;

-          ПІП громадянина або найменування юридичної особи з адресою місця проживання або місцезнаходження;

-          дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, договору, рішення суду, свідоцтва про право на спадщину;

-          площа земельної ділянки, її місце розташування,цільове призначення;

-          кадастровий номер;

-          опис меж земельної ділянки

Земельний кодекс України

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» від 02 квітня 2002 року № 449

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

Документ встановленого зразка, який посвідчує право постійного користування на земельну ділянку.

Обов’язково має бути зазначені:

-          назва документа;

-          ПІП громадянина або найменування юридичної особи з адресою місця проживання або місцезнаходження - користувача;

-          дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, договору, рішення суду, свідоцтва про право на спадщину;

-          площа земельної ділянки, її місце розташування,цільове призначення;

-          кадастровий номер;

-          опис меж земельної ділянки

Земельний кодекс України

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» від 2 квітня 2002  року № 449

Договір оренди земельної ділянки

Договір, за яким орендодавець зобов&lquot;язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов&lquot;язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства

ст. 13 Закону України «Про оренду землі»

ДАБК (державний архітектурно-будівельний контроль)

сукупність організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих на забезпечення дотримання  законодавства,  державних  стандартів, норм і правил, архітектурних  вимог  і  технічних  умов,  а  також положень  затвердженої  містобудівної  документації  та   проектів конкретних  об&lquot;єктів  (далі  -  затверджені   проектні   рішення), місцевих  правил  забудови  населених  пунктів  усіма   суб&lquot;єктами містобудівної діяльності незалежно  від  форм  власності  під  час забудови територій і населених пунктів,  розміщення,  будівництва, реконструкції, капітального ремонту  об&lquot;єктів  житлово-цивільного, виробничого  та  іншого  призначення,  реставрації   архітектурних пам&lquot;яток, створення  інженерної  та  транспортної  інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій

ст. 1 Положення «Про державний архітектурно-будівельний контроль» від 25 березня 1993 р. N 225


 

Дозвіл на виконання будівельних робіт

документ, що засвідчує право замовника та підрядника на виконання підготовчих (якщо підготовчі роботи не виконані раніше відповідно до дозволу на виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, підключення об&lquot;єкта будівництва до інженерних мереж та споруд

Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1104 «Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт» (втратила чинність)

Дозвіл на виконання підготовчих робіт

документ, що засвідчує право замовника, підрядника на виконання до будівництва об&lquot;єкта таких робіт, як підготовка земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, спорудження тимчасових виробничих  та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, підведення тимчасових інженерних мереж, улаштування під&lquot;їзних шляхів, складування будівельних матеріалів

Порядок надання дозволу на виконання підготовчих робіт, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1104 «Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт» (втратила чинність)

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт

Договір, на підставі якого підрядник зобов&lquot;язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов&lquot;язується прийняти та оплатити їх

ст. 887 Цивільного кодексу України

Договір генерального підряду

Договір, на підставі якого одна сторона (підрядник), який має відповідну ліцензію, зобов&lquot;язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов&lquot;язується прийняти та оплатити виконану роботу. Генеральний підрядник за погодженням із замовником має право на залучення до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи

 

 

ст. 837, 838 Цивільного кодексу України

 

 

Договір субпідряду

Договір, на підставі якого одна сторона (субпідрядник), який має відповідну ліцензію, зобов&lquot;язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (генерального підрядника), а останній зобов&lquot;язується прийняти та оплатити виконану роботу. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов&lquot;язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов&lquot;язку

Ст. 838 Цивільного кодексу України

 

 

Договір участі у ФФБ

Договір, у відповідності до якого одна сторона (Довіритель) передає іншій стороні (Управителю ФФБ) у довірчу власність грошові кошти з метою отримання у власність житла. Управитель ФФБ зобов’язується оплатно від свого імені здійснювати управління грошовими коштами

ст. 1 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Договір управителя ФФБ із забудовником

договір, який регулює взаємовідносини управителя із забудовником щодо організації спорудження об&lquot;єктів будівництва з використанням отриманих в управління управителем коштів та подальшої передачі забудовником об&lquot;єктів інвестування установникам управління майном та укладається у випадках, передбачених Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

ст. 1 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Договір купівлі-продажу цінних паперів

договір, відповідно до якого одна сторона (Продавець) передає, а інша сторона (Покупець) сплачує грошові кошти та зобов’язується прийняти цінні папери

Цивільний кодекс України

Договір пайової участі у будівництві

письмовий договір у відповідності до якого одна сторона приймає, а інша сторона передає грошові кошти з метою побудови об’єкту будівництва

Закон України «Про інвестиційну діяльність»

Договір доручення

договір, відповідно до якого одна сторона (повірений) зобов&lquot;язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов&lquot;язки довірителя

ст. 1000 Цивільного кодексу України

Договір комісії

договір, де одна сторона (комісіонер) зобов&lquot;язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента

ст. 1011 Цивільного кодексу України

Договір спільної діяльності

договір, на підставі якого сторони (учасники), не створюючи юридичної особи, зобов&lquot;язуються спільно діяти для досягнення певної мети, що не суперечить законові

ст. 1130 Цивільного кодексу України

Договір страхування

за договором страхування одна сторона (страховик) зобов&lquot;язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов&lquot;язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору

ст. 979 Цивільного кодексу України

Державний реєстр іпотек

єдина комп&lquot;ютерна база даних про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної

п. 2 «Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року № 41

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

єдина комп&lquot;ютерна база даних про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження

п. 2 «Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 830

Державний реєстр правочинів

єдина комп&lquot;ютерна база даних, яка містить інформацію про правочини, що підлягають державній реєстрації, забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу

п. 1.3. Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про ведення Державного реєстру правочинів» від 18.08.2004 року № 86/5

Договір іпотеки

договір, відповідно до якого одна сторона (іпотекодавець/боржник) забезпечує зобов’язання нерухомим майном, що залишається у його володінні і  користуванні, а інша сторона (іпотекодержатель) має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов&lquot;язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку

ст. 1 Закону України «Про іпотеку»

Договір застави

договір, в силу якого кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов&lquot;язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави)

ст. 572 Цивільного кодексу України

Договір поруки

за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов&lquot;язку.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов&lquot;язання боржником

ст. 553 Цивільного кодексу України

Ескізний проект

попередня стадія архітектурного проектування, що концептуально визначає узагальнені вимоги до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних та функціональних рішень об&lquot;єкта

Положення «Про ескізний архітектурний проект» № 51/-839/1 від 23.10.1991 року

Емісія

установлена законодавством послідовність дій емітента щодо випуску та розміщення емісійних цінних паперів

ст. 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Єдиний реєстр судових рішень

електронний реєстр судових рішень Верховного

Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, крім судових рішень, які містять інформацію, що є державною таємницею

п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень»

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами

п. 1 «Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2005 року №м 499)

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень

комп’ютерна база даних, яка створена за допомогою автоматизованої системи і відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення та надання відомостей про виконавчі дії

п. 1.1. «Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5

Єдиний реєстр заборон відчуження об&lquot;єктів нерухомого майна

електронна база даних, яка містить відомості про:

•          обтяження нерухомого майна: накладені заборони відчуження та арешти нерухомого майна; вилучення записів про заборони відчуження та арешти нерухомого майна;

•          тимчасові застереження щодо нерухомого майна: внесені до Реєстру заборон тимчасові застереження щодо нерухомого майна; вилучення записів про тимчасові застереження;

•          видані витяги з Реєстру заборон

п. 1.1. «Положення про єдиний реєстр заборон відчуження об&lquot;єктів нерухомого майна», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 9 червня 1999 р. N 31/5

 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18 серпня 2004 р. N 85/5)

Забудовник

особа, яка згідно із законодавством має  право   на   виконання  функцій  замовника  будівництва  для
спорудження об&lquot;єктів будівництва та уклала договір з управителем

ст.4 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Землекористувачі

юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані в користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди

пп. 14.1.73 Податкового Кодексу України

Замовник будівництва

фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об&lquot;єкта містобудування

ст. 1 Закону України «Про Архітектурну діяльність»

 

 

 

 

юридична особа, яка видає замовлення на виконання робіт (послуг) на будівництво об&lquot;єктів, укладає підрядний договір (контракт), контролює вартість, терміни, якість виконаних робіт та здійснює їх оплату

Постанова Кабінету Міністрів України, "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації" від 12.10.2000 року № 1554 (втратив чинність)

 

фізична або юридична особа,  яка має намір щодо

забудови території  (однієї  чи  декількох  земельних  ділянок)  і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву

ч.1 ст. 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Заставна

борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов&lquot;язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов&lquot;язання - право звернути стягнення на предмет іпотеки. Заставна оформлюється, якщо її видача передбачена іпотечним договором. Після державної реєстрації іпотеки оригінал заставної передається іпотекодержателю, якщо інший порядок передачі заставної не встановлено іпотечним договором. Заставна не є емісійним цінним папером. Першим власником заставної є особа, яка на момент видачі заставної відповідно до умов іпотечного договору має статус іпотекодержателя. Якщо інше не передбачено іпотечним договором, оригінал заставної передається такому іпотеко держателю

ст. 20 Закону України «Про іпотеку»

 

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про стандартну (типову) форму бланка заставної» від 04.09.2003 року № 363

Землеустрій

сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної організації території адміністративно-територіальних утворень, суб&lquot;єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і

розвитку продуктивних сил

ст. 181 Земельного кодексу України 

Інвестиційний договір

письмова угода, що укладається між інвестором та іншими учасниками інвестиційної діяльності і спрямовані на реалізацію будь-яких видів і форм інвестицій з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту

Закон України «Про інвестиційну діяльність

Кошторис

зведені  витрати,  зведені кошторисні розрахунки,
об&lquot;єктні та локальні кошторисні розрахунки,  об&lquot;єктні та  локальні кошториси,  кошториси на окремі види робіт,  кошториси на проектні та  пошукові  роботи,  інші  розрахунки  витрат  на   будівництво, складені  за  встановленою  формою,  на  основі  яких визначається кошторисна  вартість  будівництва  і  договірна  ціна.  Кошторисна вартість  будівництва  може визначатися у приблизному або твердому кошторисі.  Кошторис вважається твердим, якщо договором підряду не передбачено інше.  Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені лише за згодою сторін

Постанова КМ України «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» від 1 серпня 2005 року № 668

 

Ліквідація

припинення діяльності суб&lquot;єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна

ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Місцеве самоврядування

право територіальної громади - жителів села чи добровільного об&lquot;єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

ст. 140 Конституції України

 

гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об&lquot;єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

ч. 1 ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Неплатоспроможність

неспроможність суб&lquot;єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов&lquot;язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов&lquot;язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов&lquot;язкове державне соціальне страхування,  податків і зборів (обов&lquot;язкових  платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності

ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Оборотно-сальдова відомість

документ, в якому відображаються всі проводки, складені по операціях підприємства за місяць

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Облігація

цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов&lquot;язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

ч. 1 ст. 7 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Ордер на тимчасове порушення благоустрою

Документ установленого зразка, який оформляється на підрядника за його та замовника робіт спільною заявкою установленої форми і дає право на виконання певних будівельних робіт

Правила благоустрою м. Києва, затверджені рішенням Київської Міської Ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051

Проектна документація

затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об&lquot;ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об&lquot;єктів будівництва

ч.1 ст. 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

 

документація для будівництва об&lquot;єктів архітектури, що  складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об&lquot;ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об&lquot;єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил

ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність»

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

документ, що розробляється фізичними або юридичними особами, які мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою і включає в себе текстові та графічні матеріали, обов&lquot;язкові положення, встановлені завданням на розроблення проекту, інші дані, необхідні для вирішення питання щодо відведення земельної ділянки та складається у разі надання, передачі, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок

ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 26 травня 2004 року № 677

Правила фонду

система норм, затверджена та оприлюднена управителем фонду, якої мають дотримуватися всі суб&lquot;єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам закону

ст. 2 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Проспект емісії цінних паперів

документ, який містить інформацію про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів

ст. 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Попередній договір купівлі-продажу

договір, сторони якого зобов&lquot;язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором

 

ст. 635 Цивільного кодексу України

ст. 182 Господарського кодексу України

Постанова про порушення кримінальної справи

процесуальний документ, який виносить прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов&lquot;язані винести постанову про порушення кримінальної справи, вказавши приводи і підстави до порушення справи, статтю кримінального закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її спрямування

Кримінально-процесуальний кодекс України

Постанова про відмову у порушенні кримінальної справи

процесуальний документ, який виносить прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя за відсутності законних приводів і підстав, а також за наявності обставин, які виключають порушення кримінальної справи

Кримінально-процесуальний кодекс України

Платіжне доручення

розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми грошей зі свого рахунка на рахунок отримувача

п. 1.26. ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»

Розпорядження майном  боржника

система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового становища

ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Розпорядник майна

фізична особа, на яку у встановленому цим Законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю

за управлінням та розпорядженням майном боржника на період провадження у справі про банкрутство в порядку, встановленому цим Законом

ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Рішення суду

рішення суду - рішення, постанова, ухвала суду, господарського суду, третейського суду, іноземного суду або арбітражу

ст. 2 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»

Сертифікат відповідності

виходячи з аналізу законодавства, сертифікат відповідності -  документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об&lquot;єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам

Закон "Про підтвердження відповідності" від 17.05.2001 року № 2406-III

Стадія «П»

виходячи з аналізу законодавства, стадія проект - це основна стадія проектування об’єктів будівництва і реконструкції, що затверджується і розробляється відповідно до державних норм, правил і стандартів. Засвідчується відповідним записом відповідальної особи за проект (головного інженера проекту, головного архітектора проекту, який керує проектом)

Державний комітет з будівництва та архітектури, Наказ "Державні будівельні норми України. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004" від 20.01.2004 року № 8

Санація

система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню борж


Назад Печать