Зразок позову про визнання незаконним тарифу за надання послуг
Ноябрь 30, 1900 

Зразок позову про визнання незаконним тарифу за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і зобов’язання

зробити його перерахунок

 

До уваги позивача.

Визнання тарифу незаконним та його скасування можливе в залежності від його виду, і в цьому випадку буде готуватися або позовна заява у цивільному порядку (тариф, що включає послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, прибирання внутрішньо будинкових приміщень та прибудинкових територій, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньо будинкових мереж, утримання ліфтів, вивезення побутових відходів тощо), який розраховує сам виконавець цих послуг (ЖЕК, ЖБК, ОСББ); або в адміністративному порядку по тарифу по оплаті за комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення), оскільки він визначається для виробника даної послуги суб’єктом владних повноважень.

 

 

 

До _______________________суду

______, ___________________________

 (індекс)                           (адреса суду)

 

 

 

 

Позивач:                   __________________________

                                                  (П.І.Б. позивача)

                                   __________________________

                                     (індекс, повна адреса проживання,

контактні телефони)

 

Відповідач:               __________________________

                                             (повна назва відповідача)

                                   __________________________

(індекс, повна адреса місцезнаходження,

контактні телефони у разі, якщо вони є відомими)

 

3-тя особа:                Житлово – комунальна інспекція __________________

                                    ___________________________

                                    (індекс, повна адреса місцезнаходження,

контактні телефони, у разі, якщо вони є відомими)

 

 

Про визнання незаконними дій щодо встановлення тарифу за надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і зобов’язання зробити його перерахунок

 

 

П О З О В Н А   З А Я В А

 

            Відповідно до Договору про участь в утриманні будинку та прибудинкової території №____ від_______ р., я є споживачем житлово – комунальних послуг. Згідно з умовами даного Договору, я зобов’язався _________________________________, виконавець послуг_________________, зобов’язався__________________________________________.           До __________ р. виконавець послуг _______________ здійснював нарахування оплати за даним Договором згідно тарифу_______ грн / м2, встановленого ____________, та затвердженого.

            Починаючи з _____________ р. мені почали надходити рахунки на оплату житлово – комунальних послуг, в яких міститься інший тариф, ніж був передбачений у додатку до вказаного вище Договору.

            Таки дії з боку відповідача вважаю незаконними, виходячи з наступного. Згідно ст. 20 Закону України «Про житлово – комунальні послуги», я маю право одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

Формування та зміна тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, повинно відбуватися згідно «Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №529 і який поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності, що надають послуги:
•   п.2 част.2 даної Постанови передбачає, що виконавець послуг доводить розрахунок тарифів до відома споживачів послуг шляхом проведення щодо кожного будинку громадських слухань. Такі слухання стосовно формування введеного тарифу та роз’яснення причин необхідності його введення проведені не були.
•   п.2 част.3 даної Постанови передбачає, що за результатом громадських слухань перелік послуг, що надаються, може бути зменшеним (зміненим) порівняно з типовим за певних умов, а саме: споживачі послуг у 30 денний строк з дати проведення громадських слухань можуть подати письмове рішення про зменшення обсягу послуг.

Мешканці даного будинку були позбавлені права не лише на участь в обговоренні тарифної політики виконавця послуг _________________, а й у праві самостійно вирішувати необхідність (доцільність) отримуваних послуг, тобто, були просто поставленні перед фактом  підвищення тарифів.
•   У разі, коли перелік послуг зменшується, виконавець перераховує тарифи і подає новий розрахунок тарифів відповідному органу місцевого самоврядування, що приймає рішення про його затвердження (погодження) – част.4. п.2. Постанови.
•   З власниками (наймачами) квартир має укладатися Договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що передбачає надання послуг, перелік яких визначений за результатами громадських слухань. – част.5 п.2 Постанови. Договвір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в якому були б визначені не лише обов’язки мешканція на оплату цих послуг, а й обсяги послуг, їх якість та відповідальність за їх виконання зі мною укладений не був. Громадські слухання, як це визначено даною Постановою, також не проводилися.  

•   Послуги надаються відповідно до затвердженого (погодженого) рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг. Копія такого рішення є невід’ємною  частиною Договору про надання послуг. – част.6 п.2 Постанови.

            Оскільки даний тариф було включено до загального рахунку на оплату квартирної плати та комунальних послуг, це змушувало мене здійснювати оплату квартплати разом з цим тарифом протягом періоду з____________ по ______________ . За цей період мною було сплачено ________________ грн.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. 3, 4 ЦПК України, ст. 20, 21 Закону України «Про житлово – комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №529 «Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»

 

прошу суд:

 

  • Ухвалити рішення, яким визнати незаконними дії виконавця послуг _____________;
  • Скасувати запроваджений виконавцем послуг тариф на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, введений ним в дію __________ р.;
  • Зобов’язати ___________________ зробити перерахунок за період з _____ по_______ у сумі_______________ грн.
  • Звільнити мене від оплати державного мита на підставі Закону України «Про захист прав споживачів»

 

Додаток:

  • Копії позовної заяви;
  • Квитанція про оплату ІТЗ судового процесу;
  • Копії Договору про участь в утриманні будинку та прибудинкової території №____ від_______ р.;
  • Копії оплачених рахунків на сплату житлово – комунальних послуг;

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Підпис позивача

 

Дата підписання позовної заяви


Назад Печать