Компетенція
Липень 18, 2012 

На розгляд Третейського суду можуть бути передані спори з будь яких питань, у разі наявності між сторонами відповідної третейської угоди, окрім:

- справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;

- справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов&lquot;язаних із задоволенням державних потреб;

- справ, пов&lquot;язані з державною таємницею;

- справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);

- справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;

- справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб&lquot;єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;

- справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;

- справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

- справ у спорах, що виникають з трудових відносин;

- справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов&lquot;язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;

- справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;

- справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб&lquot;єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;

- справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки);

- інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України.


Back Друк