Законодательство

Проект Закону України “Про захист прав постраждалих інвесторів під час будівництва житлової нерухомості”

Цей законопроект (№3542) розроблено з метою вирішення проблеми довгобудів та захисту прав фізичних осіб-інвесторів в будівництво житлової нерухомості, що постраждали від протиправних дій забудовників. ...

Закон України "Про третейські суди"

Цей Закон регулює порядок утворення та діяльності третейських судів в Україні та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтерес...

Лист Міністерства юстиції України "Щодо здійснення інвестиційної діяльності у сфері будівництва з використанням заставних"

У зв&lquot;язку з набранням чинності Закону України від 29.06.2010  року N 2367-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері бу...

Порядок передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду

Порядок визначає механізм передачі фонду фінансування  будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі, що відповідає Закону України "Про  фінансово-кредитні м...

Лист Міністерства юстиції України щодо порядку державної реєстрації прав власності на об’єкти незавершеного будівництва

Міністерство юстиції у зв&lquot;язку зі змінами, внесеними до статті 331 Цивільного кодексу України (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=435-15), просить довести до від...

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функ...

Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"

Цей Закон встановлює загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості упра...

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України. Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб&l...

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та ...

Закон України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва"

 Цей Закон прийнято з метою стабілізації будівництва, підвищення платоспроможності населення, забезпечення реалізації житлових прав громадян, які потребують державної підтримки...

Земельний кодекс України

 Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання т...

Цивільний кодекс України

Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасник...

Закон України "Про основи містобудування"

 Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади містобудівної діяльності в Україні і спрямований на формування повноцінного життєвого середовища...

Закон України "Про архітектурну діяльність"

 Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення архітектурної діяльності і спрямований на формування сприятливого життєвого середовища, досягнення естетичної виразності...

Про розірвання договору та стягнення збитків

  Справа № 2-972/10 Р І Ш Е Н Н ЯІМЕНЕМ УКРАЇНИ 03 лютого 2010 року Голосіївський районний суд м. Києва в складі: головуючого – судді Горбань Н.І.при секретарі Мамусу М.В.,розглянувши у відкритом...

Ліцензія на право здійснення будівельної діяльності

Ліцензія на право здійснення будівельної діяльності - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата (суб&lquot;єкта господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду ...

Про ліцензування господарської діяльності, пов&lquot;язаної із створенням об&lquot;єктів архітектури, Кабінет Міністрів, Постанова від 05.12.2007 р. N 1396

Цей Порядок, що розроблений відповідно до Законів України "Про архітектурну діяльність" (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=687-14) та "Про основи містобудування" ...

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт"

                      КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   П О С Т А Н О В А                    від 13 квітня 2011 р. N 466                                Київ   Деякі питання виконання підготовчих ...

Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО                              постановою Кабінету Міністрів України                                   від 20 травня 2009 р. N 529          ...

Про затвердження Типового договору про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А                    від 20 травня 2009 р. N 484                                Київ Про затвердження Типового договору про надання          пос...

Про затвердження Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних послуг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 16 червня 2005 р. N 481 Київ Про затвердження Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних посл...

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 липня 2005 р. N 631 Київ Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг Відповідно до статті 28 Закону України ...

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ                           П О С Т А Н О В А                    від 26 липня 2006 р. N 1010                                Київ              Про ...

Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ                           П О С Т А Н О В А                    від 10 грудня 2008 р. N 1070                                Київ                 ...

Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З 02.02.2009 N 13 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2009 р. за N 377/16393   Про затвердження Прав...

Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Н А К А З 10.08.2004 N 150 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2004 р. N 1046/9645 Про затвердження Примі...

Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій

Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року N 76 Зареєстровано ...

Про затвердження Типового положення про порядок конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і прибудинкових територій та Типового договору

  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА                     ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ                             Н А К А З  N 194 від 07.09.98                   Зареєстровано в Мініс...

Про затвердження Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ __________________________________________________________________ Н А К А З 22.03.2010 м. Київ № 75 Про затвердження Рекомендованих нор...

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   ПОСТАНОВА від 20 травня 2009 р. N 529 Київ   Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типовог...

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні Із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України від 6 жовтня 1998 року N 163-XIV,  від 16 липня 1999 року N 997-XIV,  від 11 січня 2000 р...

Закон України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України"

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України Із змінами і доповненнями, внесеними  Законом України від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI (У тексті Зак...

Закон України "Про об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку"

ЗАКОН УКРАЇНИ Про об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку Із змінами і доповненнями, внесеними  Законом України  від 3 листопада 2005 року N 3053-IV (З 23 квітня 2011 ...

Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді

Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25 квітня 2005 року N 60 ...

Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА   Н А К А З   25.04.2005  N 60   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 р. за N 541/10821     Про ...

Про реалізацію Закону України "Про об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   П О С Т А Н О В А від 11 жовтня 2002 р. N 1521 Київ   Про реалізацію Закону України "Про об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку"   ...

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 20 травня 2009 р. N 529 Київ Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового до...

Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 2 лютого 2009 рок...

Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій

Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року N 76 Зареєстровано ...

Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 грудня 1996 р. N 1548 Київ Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) Із з...

Вищий господарський суд України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ                           П О С Т А Н О В А                           ІМЕНЕМ УКРАЇНИ    25.04.2007                                   Справа N 15/119-8/61            ...

Київський апеляційний адміністративний суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД   П О С Т А Н О В А   ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ    14 січня 2009 року                                                                           м. Київ     Ки...

Рішення щодо тарифів

Адміністративна справа № 2а-57/09   ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ   15 грудня 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді Савицького О.А. при секретарі Цапко В.А. роз...