Печерський районний суд м. Києва
Листопад 30, 1900 

 

Справа № 2-627-1/08

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

26 серпня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді : Вовк С.В.,

при секретарі :  Горовій Н.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2,ОСОБА_3, ОСОБА_4 до  Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСБуд», третя особа Українська Спілка ветеранів Афганістану про розірвання договору інвестування будівництва житлового будинку та стягнення заборгованості внаслідок неналежного виконання зобов&lquot;язання, -

 

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2008 р. позивачі звернулись до суду із позовними вимогами до відповідача. В останні редакції вимог позову позивачі просять розірвати укладені між  позивачами та відповідачем - ТОВ «АКСБуд» договори інвестування будівництва житлового будинку внаслідок неналежного виконання зобов&lquot;язання.

Позов мотивований тим, що строки виконання договору пропущено, будівництво будинку не розпочато, а з Угоди про розірвання  №06/12/28 від 28.12.2006р. інвестиційного договору № 2 від 25.06.2003 р. «Про будівництво житлового комплексу по вул. М.Драгомирова,  2-а у Печерському районі м. Києва» від 28.12.2004 р. та додаткової угоди (правочину) до нього від 28.12.2004 р. позивачі дізналися, що відповідач розірвав угоду з Українською спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), що унеможливило виконання умов договорів будівництва житлового будинку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 2-А, яка належить на праві довгострокової оренди Українській спілці ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

Належно виконавши свої зобов&lquot;язання щодо фінансування позивачами будівництва житлового будинку, отримати житлову площу вони не можуть. Розірвати договори за взаємною згодою та повернути втрачені гроші відмовляються. Оскільки оплата - фінансування будівництва здійснювалась позивачами по розрахунковій вартості вимірної одиниці площі за 1 м.кв. по їх ринковим цінам на момент укладення договорів, на підставі ч. 3 ст. 17 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» визначається, що у разі дострокового припинення управління майном та зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво забудовник, на вимогу управителя ФФБ, зобов&lquot;язаний у визначений Правилами ФФБ строк перерахувати на рахунок ФФБ кошти для подальшого повернення довірителю. Сума кошів, що підлягає поверненню довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об&lquot;єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об&lquot;єкта інвестування на день подання заяви про вихід із ФФБ, просять стягнути солідарно із розрахунку 17 500 гривен за 1 м. кв. завдані порушенням зобов&lquot;язання збитки на користь ОСОБА_1 809200 гривень, на користь ОСОБА_2 1971375 гривень, на користьОСОБА_3 1971375 гривень, на користь ОСОБА_4 974050 гривень. В публікації в ЗМІ в щотижневику об&lquot;яв «Мир квартир»  № 18 (289) від 05.05.2008 р. на сторінці 86  розміщено об&lquot;яву про продаж квартир в м. Києві в будинку по вул.. Михайла Драгомирова, 2-а вартістю від 17500 грн./кв.м. таким чином вартість закріпленої вимірної одиниці об&lquot;єкта інвестування становить 17500 грн./кв.м.

В судовому засіданні позивачі та їх представник позовні вимоги підтримали повністю та просили їх задовольнити.

Представник ТОВ «АКСБуд» позов не визнав. Просив в його задоволенні відмовити.

Представник третьої особи - Українською спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) просив в задоволенні позову відмовити.

Вислухавши пояснення учасників судового процесу, оголосивши та дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню повністю з наступних підстав.

Судом встановлено що 05.07.2005 р.  між ОСОБА_1 був укладений з відповідачем - ТОВ «АКСБуд» договір №08-05-Др інвестування будівництва житлового будинку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 2-А.. Між ОСОБА_2 був укладений з відповідачем  договір №04/05-Др інвестування будівництва житлового будинку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 2-А.  від 05.07.2005 р.  Між  ОСОБА_3 був укладений з відповідачем  Договір №07/05-Др інвестування будівництва житлового будинку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 2-А від 05.07.2005 р. Між  ОСОБА_4 був укладений з відповідачем  Договір № 05/05-Др інвестування будівництва житлового будинку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 2-А від 05.07.2005р.

Згідно вказаних договорів позивачі взяли на себе зобов&lquot;язання профінансувати будівництво житлового будинку в частині запланованої житлової площі по розрахунковій вартості вимірної одиниці площі за 1 м.кв.

Відносно виконання взятих на себе позивачами зобов&lquot;язань щодо фінансування будівництва у встановлені договорами строки, розміри та наявність Угоди №06/12/28 від 28.12.2006р. про розірвання інвестиційного договору № 2 від 25.06.2003 р. «Про будівництво житлового комплексу по вул. М.Драгомирова,  2-а у Печерському районі м. Києва» від 28.12.2004р. та додаткової угоди (правочину) до нього від 28.12.2004 р. між ТОВ «АКСБуд» та Українською спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), відповідач - ТОВ «АКСБуд» не заперечував, що відповідно до ст. 61 ч. 1 ЦПК України є обставиною, що звільняється від доказування.

Відповідач - ТОВ «АКСБуд» взяв на себе зобов&lquot;язання в строк до 01.01.2006 року побудувати позивачам за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 2-А житлову площу за обумовленим розміром для ОСОБА_1  46,24 м. кв., ОСОБА_2 112,65 м. кв., ОСОБА_3 112,65 м. кв., ОСОБА_4 117,72 м. кв.

Стаття 526 ЦК України визначає що виконання зобов&lquot;язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У відповідності до положень ст. 612 ЦК України - боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов&lquot;язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов&lquot;язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.

Судом встановлено, що відповідач ТОВ «АКСБуд» свої зобов&lquot;язання станом 31.12.2007  року не виконав.

Відповідно до ст. 651 ЦК України договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною.

Судом не встановлено, поважних причин невиконання договірних зобов&lquot;язань відповідачем ТОВ «АКСБуд».

З матеріалів справи вбачається, що Українською спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та ТОВ «АКСБуд» укладена Угода про розірвання  №06/12/28 від 28.12.2006р. інвестиційного договору № 2 від 25.06.2003 р. «Про будівництво житлового комплексу по вул. М.Драгомирова,  2-а у Печерському районі м. Києва» від 28.12.2004 р. та додаткової угоди (правочину) до нього від 28.12.2004 р., яка унеможливила виконання умов договорів будівництва житлового будинку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 2-А. і можливості розпочати будівельні роботи.

Таким чином, враховуючи час укладання договорів, строки виконання та можливість виконання зобов&lquot;язань відповідачем ТОВ «АКСБуд» істотно порушені договірні зобов&lquot;язання.

Суд вважає, що договори інвестування будівництва житлового будинку відносно позивачів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 діють, оскільки п. 4.3.1 спірних договорів передбачено, що договір може бути розірваним з моменту підписання сторонами угоди про розірвання  цього договору.

Судом встановлено, що угоди про розірвання  цих договорів відповідач - ТОВ «АКСБуд» з позивачами ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 не укладалися.

За рішенням суду договір вважається розірваним у зв&lquot;язку з істотним порушенням договору з моменту набрання рішення суду законної сили.

В судовому засіданні представник відповідача Петрик С.В. підтвердив, що будівництво житлового комплексу по вул. М.Драгомирова,  2-а у Печерському районі м. Києва відповідачем не було розпочато.

За викладених обставин, суд вважає обґрунтованими вимоги позивачів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в частині вимог щодо розірвання спірних договорів.

У відповідності до ч.3 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» об&lquot;єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об&lquot;єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об&lquot;єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості.

У відповідності до положень ст. 9 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», забудовник зобов&lquot;язаний виконати свої зобов&lquot;язання за договором щодо організації спорудження об&lquot;єктів будівництва та своєчасного введення їх в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого управителем.

В ч. 3 ст. 17 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» визначається, що у разі дострокового припинення управління майном та зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво забудовник, на вимогу управителя ФФБ, зобов&lquot;язаний у визначений Правилами ФФБ строк перерахувати на рахунок ФФБ кошти для подальшого повернення довірителю. Сума кошів, що підлягає поверненню довірителю, визначається управителем виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об&lquot;єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об&lquot;єкта інвестування на день подання заяви про вихід із ФФБ.

Стаття 623 ЦК України  визначає,  що боржник, який порушив зобов&lquot;язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Збитки визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора у місці, де зобов&lquot;язання має бути виконане, а якщо вимога не була задоволена добровільно, - у день пред&lquot;явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом. Суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ринкові ціни, що існували на день ухвалення рішення.

Згідно публікації в ЗМІ в щотижневику об&lquot;яв «Мир квартир»  № 18 (289) від 05.05.2008 р. на ст. 86  розміщено об&lquot;яву про продаж квартир в будинку по вул. Михайла Драгомирова, 2а вартість від 17500 грн./кв.м. вартість закріпленої вимірної одиниці об&lquot;єкта інвестування становить 17500 грн./кв.м. ринкової ціни і відповідно до ст. 61 ч. 2 ЦПК України є загальновідомою обставиною, що звільняється від доказування.

Таким чином, збитки позивачів ОСОБА_1 - 809200   (вісімсот дев&lquot;ять тисяч двісті) грн.., ОСОБА_2 - 1971375  (один мільйон дев&lquot;ятсот сімдесят одна тисяча триста сімдесят п&lquot;ять) грн., ОСОБА_3 - 1971375  (один мільйон дев&lquot;ятсот сімдесят одна тисяча триста сімдесят п&lquot;ять) грн., ОСОБА_4 - 974050  (дев&lquot;ятсот сімдесят чотири тисячі п&lquot;ятдесят) грн., які складаються з коштів внесених на фінансування будівництва та з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об&lquot;єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об&lquot;єкта інвестування на день подачі позовної заяви, оскільки у строки та на умовах договору вони не отримали належну їм житлову площу з вини відповідача ТОВ «АКСБуд».

В порядку передбаченим ст. 88 ЦПК України із відповіді дача на користь позивачів підлягають присудженню понесені та документально підтвердженні судові витрати.

На підставі викладеного, відповідно до ст. ст. 526, 612, 623, 651 ЦК України, ст.ст. 9, 17 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 61, 79, 88 п. 1, 209, 212-215,218, 225-227 ЦПК України, суд, -

 

ВИРІШИВ:

            Позов ОСОБА_1, ОСОБА_2,ОСОБА_3, ОСОБА_4 до  Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСБуд», третя особа Українська Спілка ветеранів Афганістану про розірвання договору інвестування будівництва житлового будинку та стягнення заборгованості внаслідок неналежного виконання зобов&lquot;язання - задовольнити.

Договір №08-05-Др інвестування будівництва житлового будинку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 2-А укладений між ТОВ «АКСБуд» та ОСОБА_1 05.07.2005 року - розірвати.

Договір № 04/05-Др інвестування будівництва житлового будинку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 2-А укладений між ТОВ «АКСБуд» та ОСОБА_2 05.07.2005 року - розірвати.

Договір № 07/05-Др інвестування будівництва житлового будинку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 2-А укладений між ТОВ «АКСБуд» та ОСОБА_3 05.07.2005 року - розірвати.

Договір № 05/05-Др інвестування будівництва житлового будинку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 2-А укладений між ТОВ «АКСБуд» та ОСОБА_4 05.07.2005 року - розірвати.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСБуд» на користь ОСОБА_1 борг за зобов&lquot;язання в сумі 809200   (вісімсот дев&lquot;ять тисяч двісті) грн., судові витрати в розмірі 425 грн. судового збору, 7,25 грн. оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, на користь ОСОБА_2 борг за зобов&lquot;язання в сумі 1971375  (один мільйон дев&lquot;ятсот сімдесят одна тисяча триста сімдесят п&lquot;ять) грн., судові витрати в розмірі 425 грн. судового збору, 7,25 грн. оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, на користьОСОБА_3 борг за зобов&lquot;язання в сумі 1971375  (один мільйон дев&lquot;ятсот сімдесят одна тисяча триста сімдесят п&lquot;ять) грн. судові витрати в розмірі 425 грн., 7,25 грн. оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, на користь ОСОБА_4 борг за зобов&lquot;язання в сумі 974050  (дев&lquot;ятсот сімдесят чотири тисячі п&lquot;ятдесят) грн., судові витрати в розмірі 425 грн. судового збору, 7,25 грн. оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Заяву про апеляційне оскарження рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подається апеляційному суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва.

           

                 

Суддя 

 


Back Друк