Про реалізацію Закону України "Про об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку"
Листопад 30, 1900 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

від 11 жовтня 2002 р. N 1521

Київ

 

Про реалізацію Закону України

"Про об&lquot;єднання співвласників

багатоквартирного будинку"

 

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

 

 

     Відповідно до  статей  6,  11,  17  і  21 Закону України "Про

об&lquot;єднання співвласників багатоквартирного будинку"  (  2866-14  )

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

     1. Затвердити такі, що додаються:

 

     Порядок державної    реєстрації    об&lquot;єднань    співвласників

багатоквартирного будинку;

 

     Порядок передачі  житлового  комплексу  або  його  частини  з

балансу на баланс;

 

     Порядок проведення    розрахунків    з   членами   об&lquot;єднання

співвласників  багатоквартирного  будинку,  які  мають  перед  ним

заборгованість,  за  виконані ними роботи з утримання неподільного

та загального майна об&lquot;єднання;

 

     Порядок створення спеціальних фондів об&lquot;єднання співвласників

багатоквартирного будинку.

 

     2. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

 

     сприяти створенню  об&lquot;єднань  співвласників  багатоквартирних

будинків;

 

     забезпечити неухильне виконання органами державної реєстрації

вимог  Порядку  державної   реєстрації   об&lquot;єднань   співвласників

багатоквартирного будинку.

 

     3. Визнати такими, що втратили чинність:

 

     постанову Кабінету  Міністрів  України  від  31 липня 1995 р.

N 588  (  588-95-п  )  "Про  затвердження  Положення  про  порядок

організації та діяльності об&lquot;єднань, що створюються власниками для

управління,  утримання і використання майна житлових будинків, яке

перебуває у загальному користуванні" (ЗП України,  1995 р.,  N 10,

ст. 259);

 

     постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня  2000  р.

N 513  ( 513-2000-п ) "Про внесення зміни до Положення про порядок

організації та діяльності об&lquot;єднань, що створюються власниками для

управління,  утримання і використання майна житлових будинків, яке

перебуває у загальному користуванні"  (Офіційний  вісник  України,

2000 р., N 12, ст. 465).

 

     4. Роз&lquot;яснення   з   питань  застосування  затверджених  цією

постановою  порядків  надаються  Державним  комітетом   з   питань

житлово-комунального господарства.

 

     5. Ця   постанова   набирає  чинності  через  30  днів  після

опублікування в газеті "Урядовий кур&lquot;єр".

 

 

     Прем&lquot;єр-міністр України                               А.КІНАХ

 

     Інд. 21

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 11 жовтня 2002 р. N 1521

 

                             ПОРЯДОК

           державної реєстрації об&lquot;єднань співвласників

                    багатоквартирного будинку

 

 

                         Загальна частина

 

     1. Державна      реєстрація      об&lquot;єднань      співвласників

багатоквартирного  будинку   (далі   -   об&lquot;єднання)   проводиться

виконавчим  органом  міської,  районної  у  місті ради,  районною,

районною у мм.  Києві і Севастополі державною адміністрацією (далі

-    органи    державної   реєстрації)   за   місцем   знаходження

багатоквартирного будинку.

 

     Органи державної   реєстрації   ведуть   реєстри    об&lquot;єднань

співвласників   багатоквартирного  будинку  в  установленому  ними

порядку.

 

     Реєстрація об&lquot;єднань, найменування яких тотожні найменуванням

інших   об&lquot;єднань,  внесених  до  відповідного  реєстру  об&lquot;єднань

співвласників  багатоквартирного  будинку  (далі  -  реєстр),   не

допускається.

 

     Орган державної   реєстрації  дає  змогу  провести  перевірку

заявленого найменування  об&lquot;єднання  на  тотожність  найменуванням

об&lquot;єднань, внесених до реєстру.

 

     2. Об&lquot;єднання    розташовується    за    місцем   знаходження

багатоквартирного будинку.

 

                       Реєстрація об&lquot;єднань

 

     3. Для   державної   реєстрації    об&lquot;єднання    уповноважена

установчими зборами особа (далі - заявник) подає безпосередньо або

надсилає  поштою  (рекомендованим  листом)  до  органу   державної

реєстрації:

 

     1) реєстраційну  картку,  яка одночасно є заявою про державну

реєстрацію об&lquot;єднання, оформлену за зразком згідно з додатком 1 до

цього Порядку;

 

     2) протокол установчих зборів,  на яких було прийнято рішення

про створення об&lquot;єднання та затвердження його статуту;

 

     3) два примірники оригіналу і п&lquot;ять копій статуту об&lquot;єднання,

оформлені згідно з вимогами законодавства; ( Підпункт 3 пункту 3 в

редакції Постанови КМ N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

 

     4) список членів об&lquot;єднання, складений згідно з додатком 2 до

цього Порядку.

 

 

     (  Підпункт  5  пункту  3  виключено на підставі Постанови КМ

N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

 

     (  Підпункт  6  пункту  3  виключено на підставі Постанови КМ

N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

 

 

     Відповідальність за  достовірність  відомостей,  наведених  у

поданих  документах,   несуть   власники   житлових   (нежитлових)

приміщень та заявник.

 

     4. Документи,  що  подаються до органів державної реєстрації,

складаються державною чи  іншою  мовою  відповідно  до  статті  11

Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ), прошиваються

та пронумеровуються.

 

     5. Державна реєстрація об&lquot;єднань проводиться безоплатно.

 

     6. Реєстраційна картка об&lquot;єднання заповнюється  заявником  та

зберігається в органі державної реєстрації.

 

     Орган державної реєстрації перевіряє наведені у реєстраційній

картці   відомості,   комплектність    поданих    документів    та

відповідність їх законодавству.

 

     У разі   позитивного  результату  перевірки  орган  державної

реєстрації формує реєстраційну справу об&lquot;єднання і  зазначає  дату

надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ,  який

ведеться за формою, встановленою цим органом.

 

     У разі коли в результаті  перевірки  виявлено,  що  заявником

подано не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам

законодавства,  орган  державної  реєстрації  повідомляє  про   це

заявника  і  повертає  йому документи.  Після врахування зауважень

заявник може подати документи повторно.

 

     Орган державної  реєстрації  не  має   права   вимагати   від

заявників подання документів, не передбачених цим Порядком, і несе

відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

 

     Орган державної   реєстрації   у   місячний   термін    після

надходження   необхідних  документів  вносить  дані  реєстраційної

картки до реєстру  та  видає  свідоцтво  про  державну  реєстрацію

об&lquot;єднання  із  зазначенням ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ

за зразком згідно з додатком 3 до цього Порядку,  а у разі відмови

у реєстрації - дає вмотивовану письмову відповідь.

 

     Відмова у  державній реєстрації може бути оскаржена заявником

або іншими заінтересованими особами в установленому порядку.

 

     7.  Заявнику  видається  оригінал і п&lquot;ять копій свідоцтва про

державну реєстрацію об&lquot;єднання,  а також оригінал  і  п&lquot;ять  копій

його  статуту з відповідною відміткою органу державної реєстрації.

(   Абзац   перший  пункту  7  в  </


Back Друк