Про розірвання договору та стягнення збитків
Вересень 23, 2011 

 

Справа № 2-972/10

Р І Ш Е Н Н Я
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2010 року

Голосіївський районний суд м. Києва


в складі: головуючого – судді Горбань Н.І.
при секретарі Мамусу М.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві справу за позовом ОСОБА_1
до ТОВ “Житловик” про розірвання договору та стягнення збитків, -


В С Т А Н О В И В:
В жовтні 2009р. позивачка пред’явила позов до відповідача про розірвання договору та стягнення збитків. Зазначила, що 29.12.2005р. вона уклала договір № 105/065 з ТОВ “Житловик”, згідно якого ТОВ “Житловик” зобов’язався приймати участь в інвестуванні будівництва об’єкту шляхом здійснення комплексу заходів по правовому, технічному та організаційному забезпеченню будівництва, внесенням грошових коштів та інших вкладів (інвестицій) у відповідності з існуючим проектом, положеннями Договору, а також іншими договорами, укладеними щодо будівництва об’єкту, здійснити будівництво об’єкту в якості забудовника у відповідності з плановим строком завершення робіт (четвертий квартал 2008р.), забезпечувати технагляд на будівництві та якість будівельних робіт.
Згідно умов договору ОСОБА_1 зобов’язалася приймати участь в інвестуванні будівництва об’єкту шляхом інвестування своєї частки, тобто внесення грошових коштів в розмірі 459000 грн. шляхом переказу коштів у безготівковій чи готівковій формі в строк не пізніше 1 лютого 2007р.
Частку ОСОБА_1 визначено п. 2 договору, як трикімнатну квартиру № 9, проектною жилою площею 56,28 кв. м, загальною площею 125,7 кв. м, яка розташована на третьому поверсі секції № 1 об’єкту.
Після вводу об’єкту в експлуатацію і проведення всіх передбачених договором розрахунків ОСОБА_1 набула права отримання від ТОВ “Житловик” своєї частки за актом приймання-передачі та пакету документів, необхідного для реєстрації свого права власності на цю частку.
Позивачкою договір виконувався належним чином відповідно до умов договору.
1.02.2007р. ОСОБА_1 у встановлені договором строки в повному обсязі проінвестувала свою частку в будівництві об’єкту шляхом переказу ТОВ “Житловик” коштів в розмірі 459000 грн. у готівковій формі, що підтверджується квитанцією ТОВ “Житловик” до прибуткового касового ордера № 5 від 1.02.2007р., підписаного головним бухгалтером та касиром ТОВ “Житловик”, скріпленого печаткою ТОВ “Житловик”.
ТОВ “Житловик” не виконав прийняті на себе зобов’язання за договором – здійснити будівництво об’єкту в якості забудовника у відповідності з плановим строком завершення робіт – четвертий квартал 2008р. На даний час будівництво об’єкту взагалі зупинено.
Відповідно до ст. 612 ЦК України боржник, який прострочив виконання зобов’язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов’язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.
Відповідно до п. 4.3.1 договору передбачено право ОСОБА_1 достроково розірвати цей договір. У цьому випадку ТОВ “Житловик” зобов&lquot;язався повернути ОСОБА_1 фактично проінвестовані нею кошти протягом двох місяців з моменту підписання сторонами угоди про розірвання договору за виключенням п&lquot;яти відсотків від суми фактичного інвестування.
4.09.2009р. ОСОБА_1 звернулася до ТОВ “Житловик” з пропозицією розірвати договір та проектом угоди про розірвання договору, які направила рекомендованим листом за місцезнаходженням відповідача, однак поштове повідомлення повернулося у зв’язку з відсутністю ТОВ “Житловик” за його місцезнаходженням.
Вважає, що вказані вище порушення ТОВ “Житловик”, а саме: прострочення будівництва об’єкту у встановлений договором строк та відмова підписати угоду про розірвання договору у встановленому договором порядку є істотними, оскільки внаслідок завданої цими порушеннями шкоди вона позбавилася того, на що вона розраховувала при укладенні договору у встановлені договором строки та порядку, не отримавши ні квартири, ні можливості повернути фактично проінвестовані за цим договором кошти. Просить розірвати договір № 105-065 інвестування будівництва жилого будинку, укладений 29 грудня 2005р. між нею та ТОВ “Житловик”, стягнути з відповідача на її користь в рахунок відшкодування збитків 459000 грн., а також сплачений судовий збір в розмірі 1700 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення в сумі 120 грн.
В судовому засіданні представник позивачки підтримала позовні вимоги і просить суд їх задовольнити.
Представник відповідача ТОВ “Житловик” в судовому засіданні не визнав позов. Пояснив, що ТОВ “Житловик” буде продовжувати будівництво житлового будинку в м. Києві по проспекту Науки 66-70, тому для позивачки ніяких негативних наслідків у разі зміни терміну будівництва не наступає, вона отримає квартиру без будь-яких доплат. Плановий термін закінчення будівництва в четвертому кварталі 2008р. означає орієнтовний, тобто приблизний. Лист позивачки на адресу відповідача про розірвання договору інвестування ТОВ “Житловик” не отримував, оскільки в другій половині 2009р. виникали труднощі з отримання поштової кореспонденції. При бажанні позивачка може підписати додатковий договір про дострокове розірвання договору інвестування, так як це передбачено умовами договору.
Слідчим Управлінням МВС України в м. Києві порушено кримінальні справи щодо попередніх керівників ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ст. 190 КК України. За матеріалами цих кримінальних справ встановлено, що попередні керівники виписували касові ордери на отримані суми, але кошти до ТОВ “Житловик” не здавалися. Кошти позивачки не були отримані ТОВ “Житловик”, цей факт необхідно перевірити, тому просить суд не приймати до уваги в якості доказу квитанцію до прибуткового касового ордеру № 5 від 1 лютого 2007р. В задоволенні позову просить відмовити.
Суд, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню з підстав.
Встановлено, що 29.12.2005р. між ТОВ “Житловик” та ОСОБА_1 укладено договір № 105-065 інвестування будівництва житлового будинку, відповідно до якого позивачка приймає участь в інвестуванні будівництва об’єкту шляхом внесення грошових коштів – інвестування своєї частки, з подальшим отриманням її у свою власність на умовах цього договору, а відповідач приймає участь в інвестуванні будівництва об’єкту шляхом здійснення комплексу заходів по правовому, технічному та організаційному забезпеченню будівництва, внесенням грошових коштів та інших вкладів (інвестицій), здійснює ведення всіх заходів по будівництву об’єкту у відповідності з існуючим проектом, положеннями цього договору, а також іншими договорами, укладеними щодо будівництва об’єкту.
Після вводу об’єкту в експлуатацію і проведення позивачкою всіх передбачених цим договором розрахунків вона набуває права отримання своєї частки, що оформлюється відповідним актом приймання-передачі відповідно до умов цього договору.
Відповідно до п. 3.1 договору загальна сума інвестування частки за цим договором становить суму в розмірі 459000 грн., які були внесені позивачкою відповідно до квитанції до прибуткового касового ордеру за № 5 від 1 лютого 2007р.(а. с. № № 7-11).
4 вересня 2009р. позивачка направила відповідачу лист з пропозицією про розірвання договору № 105-065 інвестування будівництва житлового будинку від 29.12.2005р. та повернення фактично проінвестованих коштів з текстом угоди, який повернувся через відсутність адресата за вказаною адресою (а. с. № № 12-16).
З відповіді генерального підрядника ТОВ “Елітінвест” за № 294 від 18.12.2009р. на адресу позивачки вбачається, що станом на грудень 2009р. об’єкт в експлуатацію не введено, будівництво тимчасово призупинено через відсутність фінансування з боку ТОВ “Житловик” (а. с. № 28).
На даний час позивачка не бажає достроково розривати договір № 105-065, як передбачено п. 4.3.1 договору, вважає, що відповідач істотно порушив договір, завдавши їй цим шкоди, внаслідок якої вона значною мірою позбавилася того, на що вона розраховувала при укладенні договору.
Згідно ч. 2 ст. 651 ЦК України договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.
З огляду на викладене суд вважає, що позовні вимоги позивачки знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, є обгрунтовані, тому їх слід задовольнити.
Доводи представника відповідача про сумнівність доказу позивачки – оригіналу квитанції до прибуткового касового ордеру № 5 від 1.02.2007р. про прийняття від позивачки 459000 грн., яка була досліджена в судовому засіданні, грунтуються на припущеннях, належних доказів з цього приводу суду не надано, тому суд не приймає їх до уваги.
Відповідно до ст. ст. 81, 88 ЦПК України з відповідача на користь позивачки необхідно стягнути судовий збір в сумі 1700 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення в сумі 120 грн. (а. с. № № 1, 2).
На підставі викладеного, ст. ст. 651, 653 ЦК України, керуючись ст. ст. 10, 11, 57, 60, 81, 88, 212-215, 218 ч. 1 ЦПК України, суд,-
В И Р І Ш И В:

1. Позов ОСОБА_1 до ТОВ “Житловик” про розірвання договору та стягнення збитків задовольнити.  
2. Розірвати договір № 105-065 інвестування будівництва житлового будинку, укладений 29 грудня 2005р. між ОСОБА_1 та ТОВ “Житловик”.  
3. Стягнути з ТОВ “Житловик” на користь ОСОБА_1 у відшкодування збитків 459000 (чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч) грн., судовий збір в сумі 1700 (одна тисяча сімсот) грн. 00 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення в сумі 120 (сто двадцять) грн., а всього 460820 (чотириста шістдесят тисяч вісімсот двадцять) грн. 00 коп.


Заяву про апеляційне оскарження рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.
Суддя:Back Друк