Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду
Листопад 30, 1900 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2011 р. N 490
Київ

Про затвердження Порядку передачі фонду
фінансування будівництва або фонду операцій
з нерухомістю в управління іншій фінансовій
установі за рішенням суду


Відповідно до частини першої статей 23 та 34 Закону України
"Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю" ( 978-15 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок передачі фонду фінансування будівництва
або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій
установі за рішенням суду, що додається.


Прем&lquot;єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 490

ПОРЯДОК
передачі фонду фінансування будівництва
або фонду операцій з нерухомістю в управління
іншій фінансовій установі за рішенням суду


1. Цей Порядок визначає механізм передачі фонду фінансування
будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій
фінансовій установі, що відповідає Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" ( 978-15 ) (далі - Закон), за
відповідним рішенням суду, що прийняте за зверненням довірителів
фонду фінансування будівництва, власників сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю або відповідного органу, що здійснює нагляд
та регулювання діяльності управителя, у зв&lquot;язку з порушенням
управителем законодавства про фінансові послуги і набрало законної
сили.

2. Після набрання законної сили рішенням суду про передачу
фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в
управління іншій фінансовій установі (далі - рішення суду):

управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з
нерухомістю) припиняє виконувати функції управителя;

до нового управителя фонду фінансування будівництва
переходять усі права та обов&lquot;язки щодо довірителів зазначеного
фонду та відповідного забудовника;

до нового управителя фонду операцій з нерухомістю переходять
усі права та обов&lquot;язки щодо власників сертифікатів зазначеного
фонду та інших третіх осіб, які виникли в управителя, під час
здійснення ним управління фондом;

новий управитель фонду фінансування будівництва (фонду
операцій з нерухомістю) оприлюднює повідомлення про прийняття
рішення суду;

управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з
нерухомістю) подає новому управителю фонду інформацію про
суб&lquot;єктів системи фінансово-кредитних механізмів будівництва
житла;

новий управитель фонду фінансування будівництва (фонду
операцій з нерухомістю) письмово повідомляє органи, що здійснюють
нагляд та регулювання діяльності управителя (емітента сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю) і забудовника, про прийняття рішення
суду та надсилає їм копії такого рішення;

новий управитель фонду фінансування будівництва (фонду
операцій з нерухомістю) надсилає суб&lquot;єктам системи
фінансово-кредитних механізмів будівництва житла, крім довірителів
фонду фінансування будівництва (власників сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю), повідомлення про прийняття рішення суду
разом з копією такого рішення, а також письмово повідомляє їм свої
реквізити;

управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з
нерухомістю) передає новому управителю фонду майно, що перебуває у
довірчій власності управителя фонду, та документи, що
регламентують функціонування такого фонду;

управитель фонду фінансування будівництва (фонду операцій з
нерухомістю) підписує з новим управителем акти приймання-передачі
майна та документів, що регламентують функціонування такого фонду;

новий управитель фонду фінансування будівництва (фонду
операцій з нерухомістю) надсилає довірителям фонду фінансування
будівництва (власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю)
повідомлення про прийняття рішення суду разом з копією такого
рішення, а також письмово повідомляє їм свої реквізити;

новий управитель фонду фінансування будівництва (фонду
операцій з нерухомістю) надсилає органу, що здійснює нагляд та
регулювання діяльності управителя, повідомлення про передачу йому
документів такого фонду та майна, що перебувало у довірчій
власності управителя фонду, разом з копіями відповідних актів
приймання-передачі;

новий управитель фонду операцій з нерухомістю надсилає
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення
про передачу йому документів, що регламентують функціонування
такого фонду, разом з копією відповідного акта приймання-передачі.

3. Новий управитель фонду фінансування будівництва протягом
трьох робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду
оприлюднює в газеті "Урядовий кур&lquot;єр" відповідне повідомлення, в
якому зазначає свої реквізити.

4. Управитель фонду фінансування будівництва протягом двох
робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду подає
новому управителю фонду інформацію про забудовника та банк, у
якому відкрито рахунок фонду.

5. Новий управитель фонду фінансування будівництва протягом
п&lquot;яти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду:

надсилає органам, що здійснюють нагляд та регулювання
діяльності управителя і забудовника, забудовнику та банку, в якому
відкрито рахунок фонду, повідомлення про прийняття рішення суду
разом з копією такого рішення;

письмово повідомляє забудовнику та банку, в якому відкрито
рахунок фонду, свої реквізити.

6. У разі подання до суду позову про передачу фонду
фінансування будівництва в управління іншій фінансовій установі
органом, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя,
новий управитель фонду не надсилає зазначеному органові
повідомлення про прийняття рішення суду.

7. У разі необхідності новий управитель фонду фінансування
будівництва може звернутися до органу, що здійснює нагляд та
регулювання діяльності управителя, з письмовим запитом щодо
надання інформації про забудовника та/або банк, в якому відкрито
рахунок фонду.

8. Новий управитель фонду фінансування будівництва протягом
п&lquot;яти робочих днів з дня підписання акта приймання-передачі
документів, що регламентують функціонування фонду, надсилає
довірителям повідомлення про прийняття рішення суду разом з копією
такого рішення і письмово повідомляє їм свої реквізити.

9. Управитель фонду фінансування будівництва зобов&lquot;язаний
передати новому управителю фонду:

договори про участь у фонді фінансування будівництва;

Правила Фонду фінансування будівництва;

договір між забудовником та управителем;

перелік об&lquot;єктів інвестування;

іпотечний договір, укладений між управителем та забудовником;

договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об&lquot;єктом
будівництва, з відкладальними умовами;

договір доручення з відкладальними умовами, за яким
управителю у разі порушення забудовником умов договору доручається
виконувати функції забудовника, зокрема шляхом передоручення таких
функцій іншим особам;

укладений між управителем та банком договір про відкриття
рахунка, на якому обліковуються кошти фонду;

засвідчені забудовником копії документів, які забудовник
зобов&lquot;язаний подати управителю відповідно до укладеного між
забудовником та управителем фонду договору, у тому числі в
обов&lquot;язковому порядку - копії документів, що визначені частиною
четвертою статті 16 Закону ( 978-15 );

графік фінансування будівельних робіт та звітність
забудовника за кожним об&lquot;єктом будівництва, що подаються
управителю фонду фінансування будівництва відповідно до частини
восьмої статті 16 Закону ( 978-15 ) і порядку підготовки та
надання звітності забудовником управителю фонду за кожним об&lquot;єктом
будівництва, затвердженого Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг, а також (за наявності) інші документи, що
підтверджують використання забудовником коштів, отриманих від
управителя;

зведену інформацію про майно, передане довірителями фонду в
управління, за формою, встановленою положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, на день набрання законної сили рішенням
суду;

складений на день набрання законної сили рішенням суду
перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за
ними вимірні одиниці об&lquot;єктів інвестування, інші документи, на
підставі яких створено систему обліку прав вимоги довірителів
фонду.

10. У разі коли управитель фонду фінансування будівництва вів
облік прав вимоги довірителів у відповідній електронній системі
обліку, інформація, що міститься в такій системі, роздруковується,
паперові аркуші нумеруються, прошиваються, підписуються керівником
та засвідчуються печаткою управителя фонду.

11. Управитель фонду фінансування будівництва зобов&lquot;язаний
протягом десяти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням
суду передати майно, що перебуває в його довірчій власності та
документи, зазначені в пунктах 9 і 10 цього Порядку, і підписати з
новим управителем фонду акти приймання-передачі зазначених майна
та документів.

12. Новий управитель фонду фінансування будівництва протягом
трьох робочих днів з дня підписання актів приймання-передачі
документів, що регламентують функціонування фонду, та майна, що
перебувало у довірчій власності управителя, надсилає органу, що
здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, повідомлення
про передачу йому зазначених документів та майна разом з копіями
відповідних актів приймання-передачі.

13. Новий управитель фонду операцій з нерухомістю протягом
трьох робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду
оприлюднює в газеті "Урядовий кур&lquot;єр" повідомлення про його
прийняття, в якому зазначає свої реквізити.

14. Управитель фонду операцій з нерухомістю протягом двох
робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду подає
новому управителю фонду інформацію про забудовника (у разі
укладення з ним відповідного договору), банк, в якому відкрито
рахунок фонду, і зберігача.

15. Новий управитель фонду операцій з нерухомістю протягом
п&lquot;яти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду:

надсилає органам, що здійснюють нагляд та регулювання
діяльності управителя (емітента сертифікатів фонду операцій з
нерухомістю) і забудовника (у разі укладення з ним відповідного
договору), забудовнику (у разі укладення з ним відповідного
договору), банку, в якому відкрито рахунок фонду, та зберігачу
повідомлення про прийняття рішення суду разом з копією такого
рішення;

письмово повідомляє забудовнику (у разі укладення з ним
відповідного договору), банку, в якому відкрито рахунок фонду, та
зберігачу свої реквізити.

16. У разі подання позову до суду про передачу фонду операцій
з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі органом, що
здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, новий
управитель фонду не надсилає зазначеному органові повідомлення про
прийняття рішення суду.

17. У разі необхідності новий управитель фонду операцій з
нерухомістю може звернутися до органу, що здійснює нагляд та
регулювання діяльності управителя, з письмовим запитом щодо
надання інформації про забудовника (у разі укладення з ним
відповідного договору) та/або банк, в якому відкрито рахунок
фонду, та/або зберігача.

18. Новий управитель фонду операцій з нерухомістю протягом
п&lquot;яти робочих днів з дня підписання акта приймання-передачі
документів, що регламентують функціонування фонду, надсилає
власникам сертифікатів фонду повідомлення про прийняття рішення
суду разом з копією такого рішення і письмово повідомляє їм свої
реквізити.

19. Управитель фонду операцій з нерухомістю зобов&lquot;язаний
передати новому управителю фонду такі документи:

договори про придбання сертифікатів фонду операцій з
нерухомістю;

Правила фонду операцій з нерухомістю;

договір між забудовником та управителем операцій з
нерухомістю (у разі його укладення) та договори, укладені
відповідно до статті 10 Закону ( 978-15 );

протокол про прийняте емітентом рішення про випуск
сертифікатів фонду;

проспект емісії сертифікатів фонду;

звіт про підсумки випуску сертифікатів фонду;

інвестиційну декларацію фонду;

договір управителя із зберігачем;

укладений між управителем та банком договір про відкриття
рахунка, на якому обліковуються кошти фонду;

документи, що засвідчують право власності на нерухомість
управителя фонду операцій з нерухомістю або управителя системи
фонду операцій з нерухомістю - фонду фінансування будівництва;

документи, на підставі яких управитель проводив такі
операції, як передача нерухомості у платне користування третім
особам, її продаж, інші операції, не заборонені законодавством;

договір страхування нерухомості, набутої у результаті
здійснення управління фондом;

зведену інформацію про майно, передане власниками
сертифікатів фонду в управління, за формою, встановленою
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, на день набрання
законної сили рішенням суду;

довідку про вартість чистих активів фонду за формою, що
встановлюється Методикою розрахунку вартості чистих активів фондів
операцій з нерухомістю, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 19 серпня 2009 р. N 893 ( 893-2009-п ) (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 65, ст. 2264), на день набрання
законної сили рішенням суду;

свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів фонду.

20. Управитель фонду операцій з нерухомістю зобов&lquot;язаний
протягом десяти робочих днів з дня набрання законної сили рішенням
суду передати майно, що перебуває у його довірчій власності, та
документи, зазначені у пункті 19 цього Порядку, і підписати з
новим управителем фонду акти приймання-передачі зазначених майна
та документів.

21. Новий управитель фонду операцій з нерухомістю протягом
трьох робочих днів з дня підписання актів приймання-передачі
документів, що регламентують функціонування фонду, та майна, що
перебувало у довірчій власності управителя, надсилає:

органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності
управителя, повідомлення про передачу йому зазначених майна та
документів разом з копіями відповідних актів приймання-передачі;

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку -
повідомлення про передачу йому документів фонду разом з копією
відповідного акта приймання-передачі.

 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=490-2011-%EF


Back Друк