Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг
Листопад 30, 1900 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 липня 2005 р. N 631

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг

Відповідно до статті 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, що додається.

 

Прем&lquot;єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 р. N 631 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, крім газо- та електропостачання (далі - конкурс), у житлових будинках державної та комунальної власності (далі - житлові будинки).

2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурсна документація - комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

організатор конкурсу - власник чи балансоутримувач житлових будинків або уповноважена ним особа;

учасник конкурсу - суб&lquot;єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги".

3. Конкурс проводиться за умови:

включення органом місцевого самоврядування послуги до Переліку житлово-комунальних послуг, право на надання яких виборюється на конкурсних засадах;

закінчення строку дії або розірвання договору на надання послуг;

прийняття судом рішення щодо проведення конкурсу.

Підготовка конкурсу

4. Для проведення конкурсу його організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) перелік послуг;

3) підстава для проведення конкурсу;

4) прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв&lquot;язок з учасниками конкурсу;

5) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:

матеріально-технічної бази;

працівників відповідної кваліфікації;

досвіду роботи з надання певних послуг;

відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг;

6) критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

8) обсяг послуг;

9) вимоги щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;

10) кількість житлових будинків, площа житлових будинків та прибудинкових територій;

11) місцезнаходження житлових будинків;

12) технічний стан житлових будинків та рівень упорядження прибудинкових територій;

13) проект договору про надання послуг;

14) вимоги до конкурсних пропозицій;

15) розрахунок ціни/тарифу на надання послуг чи посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого вони розраховуються;

16) критерії оцінки конкурсних пропозицій:

вартість послуг;

рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;

кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);

фінансова спроможність учасника конкурсу;

строки надання послуг;

наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;

підвищення якості послуг та зниження їх вартості;

17) можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз&lquot;яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

18) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

19) місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

5. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять представники організатора конкурсу, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) представники територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та споживачі, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки).

6. Склад конкурсної комісії затверджує його організатор.

7. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов&lquot;язкові для конкурсної комісії та його учасників.

8. Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1, 2, 4, 18 і 19 пункту 4 цього Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації, розмір плати за участь у конкурсі (у разі його визначення організатором конкурсу) і перелік житлових будинків та прибудинкових територій.

9. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

10. Організатор конкурсу може встановити плату за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання конкурсної пропозиції.

Плата за участь у конкурсі вноситься на рахунок його організатора.

11. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. У разі встановлення плати за участь у конкурсі конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою на підставі документа про внесення такої плати.

12. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз&lquot;ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов&lquot;язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

13. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

14. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз&lquot;яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.

15. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз&lquot;яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам.

Подання документів

16. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

17. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

18. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

19. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

20. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

21. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Проведення конкурсу

22. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

23. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

24. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз&lquot;ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

25. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

26. Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі у разі:

ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

27. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

неподання конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 25 цього Порядку.

28. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

Визначення переможця конкурсу та укладення договору

29. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 25 цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

30. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

31. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

32. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.

33. У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

34. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

35. З переможцем конкурсу укладається протягом п&lquot;яти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення договір на надання послуг.

Фінансування проведення конкурсу

36. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється його організатором за рахунок коштів, внесених учасниками конкурсу як плата за участь у конкурсі, а також власних коштів.

37. У разі коли конкурс не відбувся, внесена його учасниками плата повертається їм, а витрати на підготовку конкурсу відшкодовуються за рахунок його організатора.

38. Якщо конкурс відбувся, внесена його учасниками плата не повертається і використовується для покриття витрат, пов&lquot;язаних з його підготовкою та проведенням.

Розгляд спорів

39. Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2008
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2008

 

 


Back Друк