Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів
Листопад 30, 1900 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

                        П О С Т А Н О В А

                   від 10 грудня 2008 р. N 1070

                               Київ

 

              Про затвердження Правил надання послуг

                  з вивезення побутових відходів

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

     Затвердити Правила  надання  послуг  з  вивезення   побутових

відходів, що додаються.

 

     Прем&lquot;єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

 

     Інд. 21

 

 

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 10 грудня 2008 р. N 1070

 

                             ПРАВИЛА

          надання послуг з вивезення побутових відходів

 

     1. Ці   Правила   визначають   механізм   надання  суб&lquot;єктами

господарювання незалежно від форми їх власності послуг з вивезення

побутових відходів у містах, селищах і селах (далі - послуги).

 

     2. Терміни,   що   вживаються  у  цих  Правилах,  мають  таке

значення:

 

     великогабаритні відходи  -  тверді  відходи,   розміри   яких

перевищують  50 x 50 x 50 сантиметрів,  що не дає змоги розмістити

їх у контейнерах об&lquot;ємом до 1,1 куб. метра;

 

     побутові відходи - відходи,  що утворюються в процесі життя і

діяльності   людини   в  житлових  та  нежитлових  будинках  (крім

відходів,  пов&lquot;язаних з виробничою діяльністю  підприємств)  і  не

використовуються за місцем їх накопичення;

 

     ремонтні відходи  - залишки речовин,  матеріалів,  предметів,

виробів,  що утворилися під час проведення  у  житловому  будинку,

окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та

поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

 

     рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за

відсутності   централізованого  водопостачання  та  каналізації  і

зберігаються у вигрібних ямах;

 

     тверді відходи  -  залишки  речовин,  матеріалів,  предметів,

виробів,   товарів,   продукції,   що   не   можуть  у  подальшому

використовуватися за призначенням.

 

     Інші терміни,  що використовуються у цих Правилах, вживаються

у  значенні,  наведеному в Законах України "Про житлово-комунальні

послуги"  ( 1875-15 ),  "Про    благоустрій    населених  пунктів"

( 2807-15 ) та "Про відходи" ( 187/98-ВР ).

 

     3. Послуги  надаються на підставі договору,  який укладається

між фізичною або юридичною особою (далі - споживач) та  виконавцем

послуг.

 

     Договір про надання послуг укладається відповідно до типового

договору, наведеного у додатку 1.

 

     Договір про  надання  послуг  у   багатоквартирному   будинку

укладається між власником квартири,  орендарем чи квартиронаймачем

та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою.

 

     Якщо балансоутримувач не  є  виконавцем  послуг,  договір  на

надання  послуг  укладається  між балансоутримувачем та виконавцем

послуг.

 

     4. Виконавець послуг визначається:

 

     для об&lquot;єктів  державної  та  комунальної   власності   -   за

результатом  конкурсу,  який  проводиться  відповідно  до Порядку,

затвердженому   постановою   Кабінету   Міністрів   України    від

21 липня  2005 р.  N 631 ( 631-2005-п ) (Офіційний вісник України,

2005 р., N 30, ст. 1812);

 

     для житлових будинків приватної власності - органом місцевого

самоврядування,  крім  випадків,  коли  власники  будинків виявили

бажання визначити виконавця послуг самостійно.

 

     5. Послуги надаються з урахуванням розміру території та інших

умов,  передбачених  законодавством  у  сфері житлово-комунального

господарства.

 

     Надання послуг з вивезення відходів як вторинної сировини, що

є  у  складі побутових відходів,  здійснюється з урахуванням вимог

статті 35 Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ).

 

     6. Обсяг надання  послуг  розраховується  на  підставі  норм,

затверджених органом місцевого самоврядування.

 

     7. Норми надання послуг визначаються:

 

     1) шляхом    проведення   вимірювання   кількості   побутових

відходів,  що утворюється за одиницю часу (доба,  місяць),  або на

підставі фактичного обсягу надання послуг за попередній період;

 

     2) за двома джерелами їх утворення:

 

     житлові будинки (багатоквартирні та одноквартирні);

 

     підприємства, установи та організації;

 

     3) окремо для фізичних осіб, що проживають:

 

     у будинках  з наявністю всіх видів благоустрою - центрального

опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання;

 

     у будинках, в яких відсутній один або два види благоустрою, -

центральне опалення, водопостачання, каналізація.

 

     Зазначені норми переглядаються один раз на п&lquot;ять років.

 

     8. У   разі  коли  норми  не  затверджено  органом  місцевого

самоврядування, застосовують мінімальні норми згідно з додатком 2.

 

     9. Критерієм якості послуг є дотримання:

 

     графіка вивезення побутових відходів  (за  винятком  настання

обставин  непереборної  сили),  погодженого  з  органом  місцевого

самоврядування;

 

     вимог стандартів, нормативів, норм, порядків і цих Правил.

 

     10. Контроль  якості  послуг  здійснюється  шляхом  перевірки

дотримання  стандартів,  нормативів,  норм,  порядків і цих Правил

комісією,  утвореною з ініціативи чи за  участю  органу  місцевого

самоврядування  та/або  органу  самоорганізації населення і членів

правлінь  об&lquot;єднань   співвласників   багатоквартирних   будинків,

житлово-будівельного кооперативу, молодіжного житлового комплексу.

 

     11. Під час укладання договору про надання послуг:

 

     1) сторони  узгоджують  графік  їх надання виходячи з потреби

споживача, норм надання та якості послуг;

 

     2) виконавець  послуг  на   вимогу   споживача   зобов&lquot;язаний

пред&lquot;явити:

 

     правила надання послуг;

 

     графік вивезення відходів;

 

     тарифи на надання послуг;

 

     інформацію про  пільги,  передбачені законодавчими актами для

окремих категорій населення.

 

     12. У разі надання одноразової послуги замовлення складається

за  погодженням  сторін  згідно  з  формою,  що  встановлюється її

виконавцем.

 

     13. Плата за надані послуги нараховується щомісяця відповідно

до умов договору і тарифів,  що формуються відповідно до постанови

Кабінету   Міністрів   України   від   26   липня 2006 р.  N  1010

( 1010-2006-п  )  (Офіційний   вісник   України,   2006 р.,  N 30,

ст. 2137).

 

     Форма   розрахунку   обсягу   і   вартості  послуг наведена у

додатку 3.

 

     14. У   платіжному   документі   передбачаються   графи   для

зазначення даних про:

 

     об&lquot;єм побутових     відходів     (окремо     для     твердих,

великогабаритних,  ремонтних,  рідких; у разі роздільного збирання

твердих відходів - окремо для кожного виду побутових  відходів  як

вторинної сировини);

 

     тарифи на надання послуг;

 

     суму, що підлягає сплаті.

 

     15. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не

пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин  і

відповідних обґрунтувань.

 

     У разі  надання  відповідно  до  законодавчих  актів  окремим

громадянам пільг плата за послуги вноситься  на  підставі  поданих

виконавцю  документів,  що  підтверджують  право  на  пільги та їх

розмір.

 

     16. За порушення графіка надання послуг,  інших умов договору

про  надання  послуг їх виконавець несе відповідальність згідно із

законодавством.

 

                                                         Додаток 1

                                                         до Правил

 

                         ТИПОВИЙ ДОГОВІР

                        про надання послуг

                  з вивезення побутових відходів

 

__________________________________         ___ ___________ 20__ р.

 (найменування населеного пункту)

 

__________________________________________________________________

     (найменування суб&lquot;єкта господарювання, що надає послуги,

 

__________________________________________________________________

         або балансоутримувача (уповноваженої ними особи)

 

в особі _________________________________________________________,

             (посада, прізвище, ім&lquot;я та по батькові)

 

що діє на підставі ______________________________________________,

                          (назва документа, дата і номер)

 

затвердженого ____________________________________________________

                           (найменування органу)

 

(далі - виконавець), з однієї сторони, і _________________________

                                           


Back Друк