Прострочення виконання зобовязання
Вересень 22, 2011 

 

 

Справа №2-5801/08 
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2008 року Деснянський районний суд м. Чернігова
в складі судді Логвіної Т.В.,
при секретарі Тітовій О.Б.
за участю позивача,
представників сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ТОВ „Фінансова компанія „Регіон Капітал", ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „Альфа-інвест" про захист прав споживача, стягнення пені, відшкодування моральної шкоди,
ВСТАНОВИВ:
Позивач звернулась до суду з позовом до відповідачів про захист прав споживача, стягнення пені, відшкодування моральної шкоди. Також просить надати їй відповідачами робочий проект на цокольний поверх, що є об&lquot;єктом інвестування за договорами №№ 18-ГО і 20-ГО та договори, які регулюють взаємовідносини управителя із забудовником щодо організації спорудження об&lquot;єкту будівництва з використанням отриманих від неї в управління ТОВ ФК „Регіон Капітал" коштів та подальшої передачі забудовником ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „Альфа-інвест" об&lquot;єкту інвестування їй, як установнику управління. Уточнивши та збільшивши позовні вимоги, просить стягнути з ТОВ „Фінансова компанія „Регіон Капітал" 8 237 951, 40 грн. пені, нарахованої на передані нею управителю в довірчу власність коштів в сумі 1 193 905, 92 грн. за прострочення зобов&lquot;язання та 10000 грн. у відшкодування моральної шкоди, завданої бездіяльністю та зневажливим ставленням до неї відповідачів, а також судових витрат.
Свої вимоги мотивувала тим, що вона уклала договори про участь у фонді фінансування будівництва нежитлових приміщень, оплатила об&lquot;єкти інвестування, залучивши додаткові кошти, але з вини ТОВ ФК "Регіон Капітал", всупереч договорам №№ 18-ГО та 20-ГО, будинок не введено у експлуатацію як це передбачено у 4-му кварталі 2007 року та ним не виконано зобов&lquot;язання відповідно до Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю". Вважає, що в зв&lquot;язку з наведеними порушеннями має право стягнути пеню відповідно до п.5 ст.10 ЗУ "Про захист прав споживачів" у розмірі 3% за кожен день прострочення, починаючи з 01.01.2008 року - за 230 днів.
В судовому засіданні позивач та її представник підтримали позов.
Представники відповідачів позов не визнали, але частково задовольнивши вимоги позивача, надали в судове засідання договір між управителем і забудовником про уступку майнових прав на нерухомість, яка є об&lquot;єктом будівництва, з відкладальними умовами, акти передачі майна та майнові права на нерухомість, яка є об&lquot;єктом будівництва, від забудовника до управителя та копію договору № 3 від 24.10.2006 року між забудовником і управителем. Свої заперечення проти позову представник відповідача ТОВ ФК "Регіон Капітал" мотивував тим, що на виконання договорів №№ 18-ГО та 20-ГО, укладених відповідно до ЗУ "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при фінансуванні будівництва житла і операціях з нерухомістю" та статті 6 ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", надавав позивачу фінансову послугу по довірчому управлінню її грошовими коштами, які були внесені нею до фонду фінансування будівництва і вказані правовідносини не базуються на договорах підряду, підряду на виконання проектної документації чи купівлі-продажу нерухомості. Зазначив, що метою укладення договорів з позивачем є отримання фінансової послуги задля передачі забудовником позивачу об&lquot;єкту нерухомого майна, строк передачі якого становить до 30.06.2008 року у випадку дотримання термінів введення об&lquot;єкта будівництва в експлуатацію, передбачених в договорі з позивачем. Представник відповідача ТОВ „Інвестиційно-будівельна компанія „Альфа-інвест" позов не визнав в повному обсязі, підтримав думку представника ТОВ ФК "Регіон Капітал".
Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що позивачка 16.04.2007 року уклала з ТОВ ФК "Регіон Капітал" договори №№ 18-ГО та 20-ГО про участь у фонді фінансування будівництва з метою отримання у власність нежилих приміщень №№ 3, 4 у споруджуваному будинку.
Вказані договори укладені відповідно до вимог Законів України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при фінансуванні будівництва житла і операціях з нерухомістю" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
За вказаними договорами ТОВ ФК "Регіон Капітал" надає, а позивач споживає послугу по довірчому управлінню її коштами з метою фінансування будівництва та отримання у власність нежилих приміщень №№ 3, 4 у споруджуваному будинку. Згідно умов договорів введення відповідного об&lquot;єкту будівництва в експлуатацію зазначено до 31.12.2007 року.
Відповідно до ст. 18 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при фінансуванні будівництва житла і операціях з нерухомістю", ТОВ ФК "Регіон Капітал", як управитель коштів позивача, повинен здійснювати контроль за дотриманням забудовником виконання умов та зобов&lquot;язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести, зокрема, до збільшення строків будівництва більш ніж на 90 днів. У разі виявлення управителем ризику порушень умов договору управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору, повернення забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об&lquot;єкта коштів, а також здійснювати інші заходи щодо виконання забудовником своїх зобов&lquot;язань за договором, визначені законом.
Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов&lquot;язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. ТОВ ФК "Регіон Капітал" доказів щодо належного здійснення управління залученими коштами позивача та контролю за виконанням забудовником своїх обов&lquot;язків за договорами щодо організації спорудження об&lquot;єкту будівництва та своєчасного введення його в експлуатацію, з метою захисту інтересів установника, не надав.
Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996 року „Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів", до відносин, які регулюються Законом України „Про захист прав споживачів", належать, зокрема, ті, що виникають із договорів про надання фінінсово-кредитних послуг для задоволення власних побутових потреб громадян. Відповідно до ст. 10 Закону України „Про захист прав споживачів", у разі, коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) згідно з договором, за кожний день прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством.
Зважаючи на те, що ТОВ ФК "Регіон Капітал" прострочив зобов&lquot;язання по наданню фінансової послуги позивачу з 01.01.2008 року по 08.09.2008 року - день прийняття позивачем об&lquot;єкту інвестування, а вартість такої послуги договорами визначено по 300 грн., суд доходить висновку, що з відповідача ТОВ ФК "Регіон Капітал" належить стягнути на користь позивача пеню в розмірі трьох відсотків за кожний день прострочення в розмірі 4554 грн.
В частині задоволення вимог позивача щодо відшкодування моральної шкоди слід відмовити, оскільки вони не передбачені умовами договору і не грунтуються на законі.
Також слід відмовити в частині задоволення вимог щодо надання позивачу робочого проекту на цокольний поверх, що є об&lquot;єктом інвестування, оскільки надання такої документації не передбачено договорами між сторонами та Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", який чітко встановлює взаємовідносини між управителем та установником та містить перелік документації, що надається довірителям, до якого робочий проект не входить. Крім того, проектна документація є об&lquot;єктом інтелектуальної власності проектної організації і не може передаватися третім особам, про що визначено в п. 54 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668.
Керуючись ст.ст. 10, 60, 88, 209, 212, 213 ЦПК України, ст. 10 Закону України „Про захист прав споживачів", суд, -
ВИРІШИВ:
Позов задовольнити частково.
Стягнути з ТОВ „Фінансова компанія „Регіон Капітал" на користь ОСОБА_1 4554 грн. пені за прострочення виконання зобов&lquot;язання.
В іншій частині відмовити.
Стягнути з ТОВ „Фінансова компанія „Регіон Капітал" на користь держави 51 грн. судового збору.
Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Чернігівської області.
Заява про апеляційне оскарження рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення.
Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.


Back Друк