Розмір третейського збору
Липень 18, 2012 

1. По позовах майнового характеру:

- в разі, якщо сума заявлених позовних вимог не перевищує 20 000,00 гривень третейський збір стягується у сумі 3% від суми заявлених позовних вимог, але не менше 200,00 гривень;

- в разі, якщо сума заявлених позовних вимог перевищує 20 000,00 гривень, але є не більшою від 100 000,00 гривень третейський збір складає 500 гривень + 2% від суми заявлених позовних вимог, яка перевищує більше 20 000,00 гривень;

- в разі, якщо сума заявлених позовних вимог перевищує 100 000,00 гривень, але є не більшою від 500 000,00 гривень третейський збір складає 2 000,00 гривень + 1% від суми заявлених позовних вимог, яка перевищує більше 100 000,00 гривень;

- якщо сума заявлених позовних вимог перевищує 500 000,00 гривень сума третейського збору стягується у розмірі 5000,00 гривень + 0,5 % від суми заявлених позовних вимог яка перевищує 500 000,00 гривень.

2. У справах немайнового характеру:

- з позовних заяв по спорам, що виникають при укладенні, зміні або розірванні договорів (крім розірвання договорів найму (оренди)), і по спорам про визнання правочинів недійсними та інших позовних заяв немайнового характеру – 500,00 грн.

3. За позовні заяви, що містять одночасно вимоги майнового і не майнового характеру:

- сплачується одночасно третейський збір, встановлений для позовних заяв майнового характеру і для позовних заяв немайнового характеру.

При зменшенні ціни позову сплачений третейський збір не повертається.

Суми третейських зборів та інших витрат, що підлягають сплаті Третейському суду, вважаються сплаченими у день їх зарахування на поточний рахунок Всеукраїнської громадської організації "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам".

При сплаті третейського збору у платіжному дорученні мають бути зазначені: найменування позивача, відповідача та сума позову. Платіжне доручення з відміткою банку про перерахування третейського збору залучаться до матеріалів справи.


Back Друк