Солом&lquot;янський районний суд м. Києва
Листопад 30, 1900 

 

Справа № 2-93/09

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(ЗАОЧНЕ)

20 березня 2009 року Солом&lquot;янський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді - Сітайло Л.Г.

при секретарі - Кравчук О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМФОРТ-ІНВЕСТ» про розірвання договору та стягнення коштів, -

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2008 року позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про розірвання договору та стягнення коштів в розмірі 70 288, 50 грн. Обґрунтовуючи вимоги зазначив, що 30.10.2006 року між ним та відповідачем укладено договір № 042-МА про участь у Фонді фінансування будівництва, а саме квартири АДРЕСА_1, загальною площею 49, 85 кв.м. Згідно з умовами договору ним внесено перший внесок в розмірі 70 288, 50 грн. Однак, відповідачем не виконано умови договору щодо передачі об&lquot;єкту будівництва та, за умовами договору, не повернуто суму першого внеску за його заявою.

Беручи до уваги, що відповідачем не виконано вищезазначені договірні зобов&lquot;язання, просить розірвати договір № 042-МА про участь у Фонді фінансування будівництва від 30.10.2006 року та стягнути суму сплачену за договором в розмірі 70 288, 50 грн.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з&lquot;явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся судом належним чином, про поважність причин неявки до суду не повідомив.

Представник позивача в судовому засіданні не заперечував проти вирішення справи на підставі наявних у ній доказів та ухвалення заочного рішення.

Вислухавши пояснення представника позивача, вивчивши письмові докази та дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про обґрунтованість позову, виходячи з наступного.

30 жовтня 2006 року між ТОВ «Фінансова компанія «КОМФОРТ-ІНВЕСТ» та відповідачем укладено договір № 042-МА про участь у Фонді фінансування будівництва. Відповідно до умов зазначеного договору за позивачем закріплюється об&lquot;єкт інвестування: квартира АДРЕСА_2 загальною площею 49, 85 кв.м. за умови сплати ним першого внеску в розмірі 70 288, 50 грн. Запланована дата введення об&lquot;єкту будівництва встановлена в 4 кварталі 2008 року.

/а.с.5-12/

На виконання вищезазначеного договору позивачем сплачено перший внесок в розмірі 70 288, 50 гривень, що підтверджується квитанцією № 10422 від 18.11.2006 року та свідоцтвом про участь у фонді фінансування будівництва від 30.11.2006 року.

/а.с.13, 16/

Відповідно до п. 6.1.Договору про участь у фонді фінансування будівництва від 30.10.2006 року управитель повертає Довірителю кошти на його вимогу в разі відмови від участі у ФФБ та повернення коштів, за письмовою заявою останнього.

17 березня 2008 року позивач звернувся до відповідача з заявою про розірвання договору про участь у фонді фінансування будівництва та повернення коштів в зв&lquot;язку з виходом з ФФБ.

Пунктом 6.3 Договору передбачено, що грошові кошти повертаються Довірителю ФФБ протягом двадцяти робочих днів з дня подання заяви про відмову від участі у ФФБ, за умови сплати ним винагороди Управителю ФФБ за оформлення такої операції.

Статтею 525 ЦК України встановлено, що зобов&lquot;язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 610 ЦК України порушенням зобов&lquot;язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов&lquot;язання (неналежне виконання),

Беручи до уваги, що представник відповідача в судове засідання не з&lquot;явився та не надав суду доказів належного виконання умов договору № 042-МА від 30.10.2006 року про участь у Фонді фінансування будівництва, суд приходить до висновку про обґрунтованість доводів позивача в частині невиконання відповідачем умов договору.

Відповідно до ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди, друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладанні договору.

Беручи до уваги, що в судовому засіданні встановлено факт не виконання відповідачем взятих перед позивачем зобов&lquot;язань, що призвело до істотного порушення договору, суд приходить до висновку про розірвання договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 042-МА від 30.10.2006 року.

Статтею 653 ЦК України встановлено, що в разі зміни або розірвання договору в зв&lquot;язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.

Згідно з п.3.1.10 Договору Управитель повертає довірителю повністю, або частково грошові кошти в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості закріплених за Управителем вимірних одиниць Об&lquot;єкта інвестування на день подання відповідної письмової заяви.

Відповідно до статей 59, 60 ЦПК України кожна сторона зобов&lquot;язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Вищезазначена вимога пред&lquot;являється до суду при постановлені рішення ч.2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 року № 11 «Про судове рішення».

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про стягнення з відповідача на користь позивача суми в розмірі 70 288, 50 грн., сплаченої за договором від 30.10.2006 року.

Відповідно до ст.88 ЦПК України з відповідача на користь ОСОБА_1 підлягають стягненню документально підтверджені судові витрати - судовий збір у розмірі 730 грн. та 8, 50 грн. витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.509, 525-526, 530, 651, 653 ЦК України, ст.ст. 57, 58, 60, 88, 213-215, 224-228 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Задовольнити позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМФОРТ-ІНВЕСТ» про розірвання договору та стягнення коштів.

Розірвати договір про участь у Фонді фінансування будівництва № 042-МА від 30.10.2006 року, укладений між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМФОРТ-ІНВЕСТ».

Стягнути з ТОВ «Фінансова компанія «КОМФОРТ-ІНВЕСТ» на користь ОСОБА_1 суму в розмірі 70 288, 50 грн. та судові витрати в розмірі 738, 50 грн., а всього стягнути 71027 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМФОРТ-ШВЕСТ» на користь держави витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 21, 50 грн.

Рішення може бути оскаржено на протязі двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження, яка подається в десятиденний термін з дня проголошення рішення.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

 

Суддя             (підпис)

 

 


Back Друк