Вищий господарський суд України
Листопад 30, 1900 

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
                          П О С Т А Н О В А
                          ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
   25.04.2007                                   Справа N 15/119-8/61
           (ухвалою Судової палати у господарських справах
              Верховного Суду України від 25.06.2007
         відмовлено у порушенні провадження з перегляду)
 
       Вищий господарський суд  України  у  складі  колегії  суддів:
Невдашенко Л.П. - головуючий, Михайлюка М.В., Дунаєвської Н.Г.       розглянувши у  відкритому  судовому  засіданні  в  м.   Києві
касаційну   скаргу   Об&lquot;єднання   співвласників  багатоквартирного
будинку   "Сусіди"   на   постанову   Запорізького    апеляційного
господарського суду   від   23   листопада   2006  року  у  справі
N 15/119-8/61 Господарського суду Запорізької області  за  позовом
Об&lquot;єднання   співвласників   багатоквартирного  будинку  "Сусіди",
Запорізька  область,  м.  Бердянськ,  до  Товариства  з  обмеженою
відповідальністю  "Північазовбуд",  м.  Запоріжжя,  про примушення
передати   на   баланс   житловий   будинок   та   підписати   акт
приймання-передачі,       за участю представників сторін:       позивача -   ОСББ   "Сусіди"  -  Орловський  С.О.  (дов.  від
20.04.2007 р.);       відповідача - не з&lquot;явився;       В С Т А Н О В И В:
       У березні  2004  року  позивач  -  Об&lquot;єднання   співвласників
багатоквартирного будинку "Сусіди" пред&lquot;явив у господарському суді
позов до відповідача -  Товариства  з  обмеженою  відповідальністю
"Північазовбуд" про примушення передати на баланс житловий будинок
та підписати акт приймання-передачі.
       Вказував, що  17  жовтня  2002  року   рішенням   Виконавчого
комітету  Бердянської  міської ради N 621 зареєстровано Об&lquot;єднання
співвласників багатоквартирного будинку N 15  по  вул.  Червоні  в
м. Бердянськ,  Запорізької області "Сусіди",  яке створено з метою
вирішення питань  про  використання  об&lquot;єктів,  що  перебувають  у
спільній  власності членів об&lquot;єднання,  обслуговування,  ремонту і
реконструкції  житлового  будинку   та   утримання   прибудинкової
території.
       Посилаючись на відмову відповідача у передачі на його  баланс
відповідно до ст.  11 Закону України "Про об&lquot;єднання співвласників
багатоквартирного будинку" ( 2866-14  )  житлового  комплексу,  що
складається з  неподільного  майна  -  житлового  будинку  N 15 по
вул. Червоні в м.  Бердянськ та  вчинення  перешкод  у  здійсненні
статутних   завдань,  а  саме:  відключення  електричної  енергії,
постачання води  та  газу,  -  позивач  просив  задовольнити  його
вимоги.
       Спір розглядався судами неодноразово.
       Під час нового розгляду справи місцевим  господарським  судом
враховані  вказівки Вищого господарського суду України зазначені у
постанові від 19 січня 2005 року у  справі  N  15/119,  перевірено
доводи та заперечення сторін, встановлено правове становище майна,
для вирішення питання щодо можливості виділення I черги  житлового
будинку   по   вул.  Червона,  15  в  окремий  житловий  комплекс,
призначено будівельно-технічну експертизу.
       Рішенням Господарського  суду Запорізької області від 5 липня
2006 року (суддя Попова І.А.) позов задоволено.
       Зобов&lquot;язано ТОВ   "Північазовбуд"    передати    на    баланс
ОСББ "Сусіди"   житловий   комплекс  першої  черги  з  інженерними
конструкціями по вул.  Червоній,  15  в  м.  Бердянську,  технічну
документацію  на вказане майно та підписати акт прийняття-передачі
у формі та порядку,  що затверджені постановою Кабінету  міністрів
України від 11.10.2002 року N 1521 ( 1521-2002-п ).
       Рішення мотивоване посиланнями на статті 4, 11 Закону України
"Про об&lquot;єднання    співвласників    багатоквартирного     будинку"
( 2866-14   )   відповідно  до  яких  об&lquot;єднання  створюється  для
забезпечення і  захисту  прав  його  членів  та  дотримання  їхніх
обов&lquot;язків,  належного  утримання  та  використання неподільного і
загального майна,  забезпечення своєчасного надходження коштів для
сплати  всіх  платежів,  передбачених законодавством та статутними
документами.  Основна діяльність об&lquot;єднання полягає  у  здійсненні
функцій,  що  забезпечують  реалізацію прав власників приміщень на
володіння  та  користування  спільним  майном  членів  об&lquot;єднання,
належне  утримання  будинку  та прибудинкової території,  сприяння
членам об&lquot;єднання в отриманні житлово-комунальних та інших  послуг
належної  якості  за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх
зобов&lquot;язань,  пов&lquot;язаних з діяльністю об&lquot;єднання. Об&lquot;єднання після
набуття  статусу  юридичної  особи може прийняти на власний баланс
весь житловий комплекс.
       Постановою Запорізького      апеляційного      господарського
суду від  23  листопада  2006  року  (колегія  суддів  у   складі:
Кричмаржевського В.А. - головуючий, Кагітіної Л.П., Юхименка О.В.)
рішення скасовано, у позові відмовлено.
       Постанова мотивована  належністю  будинку  відповідачеві   на
праві  власності  та  відсутністю  належних  доказів  протиправної
поведінки власника першої черги будинку по  вул.  Червоній,  15  у
місті   Бердянську   Запорізької  області  -  ТОВ  "Північазовбуд"
відносно власників квартир в будинку,  а тому підстав для передачі
житлового комплексу на баланс ОСББ "Сусіди" не вбачав.
       У касаційній       скарзі       Об&lquot;єднання      співвласників
багатоквартирного будинку "Сусіди", посилаючись на порушення судом
норм   матеріального   права   та  неправильне  застосування  норм
процесуального права,  просить постанову Запорізького апеляційного
господарського  суду  від  23  листопада  2006 року у даній справі
скасувати, а рішення Господарського суду Запорізької  області  від
5 липня 2006 року залишити в силі.
       Розглянувши матеріали  справи  і  доводи  касаційної  скарги,
перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та
процесуального  права  у  вирішенні  даного спору,  колегія суддів
знаходить  касаційну  скаргу  такою,  що  підлягає  задоволенню  з
наступних підстав.
       Відповідно до роз&lquot;яснень Пленуму Верховного Суду України,  що
викладені в   п.   1   Постанови   від   29.12.1976   року   N  11
( v0011700-76 ) "Про судове рішення",  рішення  є  законним  тоді,
коли  суд,  виконавши  всі  вимоги  процесуального законодавства і
всебічно перевіривши обставини,  вирішив справу у відповідності  з
нормами  матеріального права,  що підлягають застосуванню до даних
правовідносин.
       Обґрунтованим визнається    рішення,    в    якому   повністю
відображені  обставини,  що  мають  значення  для  даної   справи,
висновки  суду  про  встановлені  обставини  і  правові наслідки є
вичерпними,  відповідають дійсності і підтверджуються достовірними
доказами, дослідженими у судовому засіданні.
       Рішення місцевого   суду   відповідає   зазначеним   вимогам,
оскільки  ґрунтується  на  всебічному,  повному   і   об&lquot;єктивному
розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.
       Як встановлено  судом  першої  інстанції та вбачається з акту
державної  приймальної  комісії  про  прийняття   в   експлуатацію
закінченого    будівництвом    об&lquot;єкта,    затвердженим   рішенням
виконавчого комітету  Бердянської   міської   ради   N   197   від
01.04.1999 р., першу чергу житлового будинку по вул. Червона, 15 в
м.  Бердянськ  на  17  квартир  (житлова   частина)   прийнято   в
експлуатацію.
       Рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради N  621
від  17  жовтня  2002  року зареєстровано об&lquot;єднання співвласників
багатоквартирного  будинку  "Сусіди",   метою   діяльності   якого
заявлено  управління,  утримання  і  використання  майна житлового
будинку та при будинкової території за адресою вул.  Червона, 15 в
м. Бердянськ.
       Загальними зборами  об&lquot;єднання  було  прийнято  рішення   про
взяття на  баланс  першу  чергу  житлового будинку,  розташовану у
м. Бердянську Запорізької області по вул.  Червоній,  15, оскільки
власник  будинку  ТОВ  "Північазовбуд" неналежним чином забезпечує
управління житловим фондом.
       Таким чином,  спір у  даній  справі  виник  у  зв&lquot;язку  з  не
виконанням  відповідачем  вимог  позивача  щодо передачі житлового
комплексу та відповідної документації.
       З посиланням  на  приписи  Закону  України  "Про   об&lquot;єднання
співвласників  багатоквартирного  будинку"  (  2866-14 ) позивач -
ОСББ "Сусіди"  просить  спонукати  відповідача  передати  йому  на
баланс  житловий  комплекс.  При  цьому він не вимагає передачі на
баланс будь-яких вбудованих, прибудованих приміщень, що не входять
до   складу   допоміжних   приміщень   будинку,   призначених  для
забезпечення експлуатації  будинку  та  побутового  обслуговування
мешканців.
       Під час розгляду справи судом,  для  вирішення  питання  щодо
можливості виділення I черги житлового будинку по вул. Червона, 15
в  окремий  житловий  комплекс,   призначено   будівельно-технічну
експертизу.    Згідно   висновків   судової   будівельно-технічної
експертизи N 365 від 4 квітня  2006  року  перша  черга  житлового
будинку   по   вул.  Червона,  15  в  м.  Бердянськ  з  1999  року
експлуатується    як    окремий     житловий     комплекс,     без
вбудовано-прибудованих  приміщень  та  недобудованої  другої черги
житлового будинку.
       Вирішуючи спір  у  даній справі,  суд першої інстанції дійшов
обгрунованого висновку,  що   I   черга   житлового   будинку   по
вул. Червоній,  15 в м.  Бердянську є окремим житловим комплексом,
неподільне та загальне майно якого може використовуватися  членами
об&lquot;єднання,  шляхом управління ним,  для отримання належної якості
житлово-комунальних  послуг,  шляхом  отримання  цього   житлового
комплексу на баланс.
       При цьому  судом зазначено,  що матеріали справи свідчать про
неналежне виконання відповідачем, як балансоутримувачем будинку 15
по вул.  Червоній, своїх зобов&lquot;язань щодо забезпечення нормального
функціонування  усіх  систем  життєзабезпечення   в   будинку   та
отримання  власниками  квартир житлово-комунальних послуг належної
якості.
       Таким чином,  вирішуючи питання про доцільність в передачі на
баланс ОСББ  "Сусіди"  житлового   комплексу   першої   черги   по
вул. Червоній,  15 у місті Бердянську,  місцевий господарський суд
обгрунтовано виходив з положень  Закону  України  "Про  об&lquot;єднання
співвласників багатоквартирного будинку" ( 2866-14 ),  про те,  що
основною діяльністю об&lquot;єднання  є  належне  утримання  будинку  та
прибудинкової  території,  сприяння  членам об&lquot;єднання в отриманні
житлово-комунальних  та  інших  послуг   належної   якості,   чого
відповідачем,  як балансоутримувачем житлового комплексу, належним
чином не забезпечено.
       В силу ст.  4 Закону України  "Про  об&lquot;єднання  співвласників
багатоквартирного   будинку"   (  2866-14  ),  основна  діяльність
об&lquot;єднання  полягає  у   здійсненні   функцій,   що   забезпечують
реалізацію  прав  власників приміщень на володіння та користування
спільним майном членів об&lquot;єднання,  належне утримання  будинку  та
прибудинкової  території,  сприяння  членам об&lquot;єднання в отриманні
житлово-комунальних   та   інших   послуг   належної   якості   за
обґрунтованими   цінами   та  виконання  ними  своїх  зобов&lquot;язань,
пов&lquot;язаних з діяльністю об&lquot;єднання.
       Для забезпечення   вищенаведених   функцій,   ст.  11  Закону
( 2866-14 ) надано право  ОСББ  після  набуття  статусу  юридичної
особи:  прийняти  на  власний  баланс  весь житловий комплекс;  за
договором з попереднім власником залишити його  балансоутримувачем
усього  житлового  комплексу  або його частини;  укласти договір з
будь-якою юридичною  особою,  статут  якої  передбачає  можливість
здійснення  такої  діяльності,  про  передачу  їй на баланс усього
житлового комплексу або його частини.
       Рішення про  прийняття  на баланс основних фондів приймається
відповідно до цього Закону ( 2866-14 ),  інших нормативно-правових
актів та статуту об&lquot;єднання.
       Враховуючи, що зборами членів ОСББ "Сусіди",  в установленому
його   статутом   та   Законом   "Про   об&lquot;єднання   співвласників
багатоквартирного  будинку" ( 2866-14 ) порядку,  прийнято рішення
про  прийняття  на  баланс   першої   черги   житлового   будинку,
розташованого в    м.    Бердянську    Запорізької    області   по
вул. Червоній,  15,  суд першої інстанції обґрунтовано задовольнив
заявлені  вимоги  в&nbs


Back Друк