Закон України "Про архітектурну діяльність"
Вересень 28, 2011 

 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення
архітектурної діяльності і спрямований на формування сприятливого
життєвого середовища, досягнення естетичної виразності,
економічної доцільності і надійності будинків, споруд та їх
комплексів.
повний текст: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=687-14


Back Друк