Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"
Вересень 28, 2011 

Цей Закон встановлює загальні принципи, правові та
організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в
управління з метою фінансування будівництва житла та особливості
управління цими коштами, а також правові засади та особливості
випуску, розміщення та обліку сертифікатів фондів операцій з
нерухомістю.

повний текст: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=978-15


Back Друк