Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
Вересень 28, 2011 

Цей Закон встановлює правові та організаційні основи 
містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого
розвитку територій з урахуванням державних, громадських та
приватних інтересів.

повний текст: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3038-17


Back Друк