Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"
Вересень 28, 2011 

Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення,
обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на
фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності
функціонування фондового ринку.

повний текст: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15


Back Друк