Закон України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва"
Вересень 28, 2011 

 

Цей Закон прийнято з метою стабілізації будівництва,
підвищення платоспроможності населення, забезпечення реалізації
житлових прав громадян, які потребують державної підтримки,
стимулювання розвитку будівельної та суміжних галузей в умовах
світової фінансової кризи.
Цей Закон спрямований на подолання кризових явищ у 
будівельній галузі та регулювання правовідносин, що виникають у
зв&lquot;язку з будівництвом житла.

повний текст: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=800-17


Back Друк