Зразок позовної заяви про визнання майнових прав на обєкт будівництва на підставі інвестиційного договору 1
Жовтень 04, 2011 

До ____________________________ суду ______,
(найменування суду, до якого подається заява)
Адреса: індекс, м. ____, вул. ________, буд. _____

Позивач:
ОСОБА_1,
місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв&lquot;язку
Представник Позивача:
ОСОБА_Х,
місце проживання (перебування), поштовий індекс, номери засобів зв&lquot;язку
Відповідач:
ОСОБА_2
місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв&lquot;язку , якщо такі відомі
ЄДРПОУ
р/р _____________________ в ___________________
МФО

Ціна позову: ______________________________________________

Позовна заява
про визнання права власності на об’єкт будівництва

_____________ року між мною та Товариством з обмеженою відповідальністю “__________” був укладений договір № ______________ (далі-Договір), предметом якого є фінансування будівництва Об’єкта нерухомості з метою отримання у власність квартири № ______ загальною площею ______ кв. м., що розташована на _____ поверсі секції ____ новозбудованого будинку по вул. ___________ в ______________.
Відповідно до умов Договору я мав забезпечити фінансування будівництва квартири і оплатити вартість Об’єкту інвестування, а Товариство після вводу в експлуатацію будинку за актом прийому-передачі передати мені об’єкт інвестування.
Я свої зобов’язання виконав в повному обсязі, підтвердженням чому є Довідка про інвестування загальної площі квартири, видана ТОВ «________» __________________ року.
Проте, майнових прав на об’єкт інвестування Відповідач мені не передав.
Згідно п. ____ Договору запланована дата введення будинку в експлуатацію – ____ квартал 20___ року.
За інформацією, отриманою мною у відповідь на запит від _______ року, строки здачі будинку в експлуатацією на даний момент прострочено з вини Забудовника.
Цей факт порушує мої права як добросовісного інвестора.
Я вчасно не отримав те, на що розраховував укладаючи Договір.
Окрім того, в мене немає впевненості в тому, що на об’єкт інвестування не претендує жодна інша особа, оскільки на державному рівні мої права як інвестора саме цієї квартири, ніде не відображено і не визнано.
Відповідно до ч. 5 ст. 7 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами інвестицій відповідно до законодавчих актів України.
Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Частина 1 ст. 530 ЦК України встановлює, що якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
В ч. 1 ст. 190 ЦК України вказується, що майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.
Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен громадянин має право на житло, держава створює умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду, право приватної власності набувається в порядку визначеному законом, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, а також право власності є непорушним.
Одним зі способів захисту порушених прав, ст. 16 ЦК України, називає визнання права.
Тому, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 41 Конституції України, ст. ст. 16, 190, 526, 530 ЦК України, ст. 3, ч. 1 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 5 ст. 7 Закону України «Про інвестиційну діяльність»,

ПРОШУ:
1. Визнати за мною, _______________, майнові права на об’єкт будівництва – житловий комплекс за будівельною адресою: _______________ в частині _______________ квартири № _________ загальною площею _____ кв. м., що розташована на ____ поверсі секції __.
2. Стягнути з Відповідача витрати, пов’язані з оплатою державного мита в розмірі 1700,00 (одна тисяча сімсот грн. 00 коп.).
4. Стягнути з Відповідача витрати, пов’язані з оплатою послуг за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 30,00 грн. (тридцять грн.)

Додатки:
1. Договір № _________ про інвестування у житлове будівництво від ____________ року. – копія;
2. Довідка про інвестування загальної площі квартири від _____________ року. – копія;
3. Запит до ТОВ «________» від ________ року. – копія;
4. Лист-відповідь ТОВ «________» від ___________ року. – копія;
5. Квитанція про сплату державного мита. – оригінал;
6. Квитанція про сплату послуг з інформаційно-технічного забезпечення. – оригінал;
7. Позовна заява з додатками для Відповідача - копія – 01 примірник;
8. Довіреність на представника. – копія.


« » ___________ 20___ року ________________
(П.І.Б.)

Back Друк