Зразок позовної заяви про визнання майнових прав на обєкт будівництва, проінвестованого шляхом участі у фонді фінансування будівництва
Жовтень 04, 2011 

До ____________________________ суду ______,

(найменування суду, до якого подається заява)
Адреса: індекс, м. ____, вул. ________, буд. _____

Позивач:
ОСОБА_1,
місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв&lquot;язку

Представник Позивача:
ОСОБА_Х,
місце проживання (перебування), поштовий індекс, номери засобів зв&lquot;язку

Відповідач:
ОСОБА_2
місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв&lquot;язку , якщо такі відомі
ЄДРПОУ
р/р _____________________ в ___________________
МФО

Ціна позову: ______________________________________________

                                                                                  Позовна заява 
                                                    про визнання права власності на об’єкт будівництва

___________ 20__ року між мною - ___________ (надалі – Позивач, Довіритель) - та ___________ (надалі – Відповідач-1, Управитель) був укладений Договір № ___ про участь у фонді фінансування будівництва (надалі – Договір).
Відповідно до умов п. ____ Договору Довіритель, на підставі повного визнання ним Правил фонду фінансування будівництва виду «А» зі спорудження об’єкту за адресою: ______________ (надалі – Правила ФФБ), дає згоду на участь у фонді фінансування будівництва, бере на себе зобов’язання виконувати Правила ФФБ та умови Договору, передає кошти Управителю в довірче управління з метою отримання у власність об’єкта інвестування – квартири № ___ загальною площею _____ кв. м., що розташована на ____ поверсі секції ____ будинку _____ по вул. _____________ в ______________, та встановлює обмеження щодо окремих дій Управителя з управління цими коштами, а Управитель приймає кошти на рахунок фонду фінансування будівництва у довірче управління з подальшим використанням цих коштів у порядку, визначеному Правилами ФФБ.
Свої зобов’язання щодо передачі коштів в управління Позивач виконав належним чином, про що свідчить Свідоцтво про участь у ФФБ від _____________ року.
Проте, в порушення вимог ст. 13 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Відповідач-1 не уклав з Позивачем Договір відступлення майнових прав на об’єкт інвестування, та, як наслідок – не передав жодних прав на квартиру.
Умовами Договору та Правилами ФФБ встановлено, що термін завершення будівництва складає - ___ квартал 20__ року, термін заселення - ___ квартал 20 __ року.
На момент звернення до суду з цією позовною заявою, а це - ___ квартал 20__ року, об’єкту будівництва, в якому розташований об’єкт інвестування, - в експлуатацію не введений, реальних строків завершення будівництва ані Управитель, ані ___________ (надалі – Відповідач-2, Забудовник) не називають.
Цей факт порушує мої права як добросовісного інвестора.
Я вчасно не отримав те, на що розраховував укладаючи Договір.
Окрім того, в мене немає впевненості в тому, що на об’єкт інвестування не претендує жодна інша особа, оскільки на державному рівні мої права як інвестора саме цієї квартири, ніде не відображено і не визнано.
Відповідно до ч. 5 ст. 7 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами інвестицій відповідно до законодавчих актів України.
Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Частина 1 ст. 530 ЦК України встановлює, що якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
В ч. 1 ст. 190 ЦК України вказується, що майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.
Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен громадянин має право на житло, держава створює умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду, право приватної власності набувається в порядку визначеному законом, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, а також право власності є непорушним.
Одним зі способів захисту порушених прав, ст. 16 ЦК України, називає визнання права.
Тому, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 41 Конституції України, ст. ст. 16, 190, 526, 530 ЦК України, ст. 3, ч. 1 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 5 ст. 7 Закону України «Про інвестиційну діяльність», Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»,

ПРОШУ:
1. Визнати за мною, _______________, майнові права на об’єкт будівництва – житловий комплекс за будівельною адресою: _______________ в частині _______________ квартири № _________ загальною площею _____ кв. м., що розташована на ____ поверсі секції __.
2. Стягнути з Відповідача витрати, пов’язані з оплатою державного мита в розмірі 1700,00 (одна тисяча сімсот грн. 00 коп.).
3. Стягнути з Відповідача витрати, пов’язані з оплатою послуг за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 30,00 грн. (тридцять грн.)

Додатки:
1. Договір № ___ про участь у фонді фінансування будівництва від ________ року . – копія;
2. Свідоцтво про участь у ФФБ від _____________ року. – копія;
3. Правила ФФБ, затверджені Протоколом № __ _________________ від ___ року. – копія;
4. Запит до Відповідача-1 від ________ року. – копія;
5. Лист-відповідь Відповідача-1 від ___________ року. – копія.
6. Квитанція про сплату державного мита. – оригінал;
7. Квитанція про сплату послуг з інформаційно-технічного забезпечення. – оригінал;
8. Позовна заява з додатками для Відповідачів - копія – 02 примірники;
9. Довіреність на представника. – копія.


« » ___________ 20___ року ________________
(П.І.Б.)Back Друк