Зразок позовної заяви про визнання майнових прав на обєкт будівництва, проінвестованого шляхом купівлі цільових облігацій
Жовтень 04, 2011 

До ____________________________ суду ______,
(найменування суду, до якого подається заява)
Адреса: індекс, м. ____, вул. ________, буд. _____

Позивач:

ОСОБА_1,
місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс,номери засобів зв&lquot;язку


Представник Позивача:

ОСОБА_Х,
місце проживання (перебування), поштовий індекс, номери засобів зв&lquot;язку


Відповідач:

ОСОБА_2

місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв&lquot;язку , якщо такі відомі
ЄДРПОУ
р/р _____________________ в ___________________
МФО

Ціна позову: _________________________________

Позовна заява 
про визнання права власності на об’єкт будівництва


___________ року між мною - ________________ (надалі – Позивач) та ______________ (надалі – Відповідач) був укладений Договір резервування № ________________ (надалі – Договір).
Відповідно до умов Договору Відповідач зобов’язується закріпити за Позивачем об’єкт інвестування – квартиру № ___ загальною площею ____ кв. м., що розташована на ____ поверсі ___ секції у будинку № ____ за адресою: _______________________, і передати його у власність останнього в рахунок погашення пакету облігацій після завершення будівництва та введення будинку в експлуатацію, а Позивач зобов’язується придбати у власність пакет облігацій, що мають наступні характеристики:
і пред’явити цей пакет облігацій до погашення в порядку, в строки та на умовах, що визначені Інформацією про випуск облігацій від _______________ року.
На виконання умов Договору _________________ року між Позивачем та __________________ був укладений Договір купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до умов якого Позивач став власником пакету облігацій, що мають характеристики зазначені вище, що підтверджується Випискою з рахунку у цінних паперах № ___ від _______ року.
Таким чином, свої зобов’язання за Договором Позивач виконав належним чином.
На момент звернення до суду з цією позовною заявою будинок, в якому розташований об’єкт інвестування, в експлуатацію не введено. Офіційних термінів перенесення дати завершення будівництва Відповідач не називає.
На даний момент мої права як добросовісного інвестора порушені. Я вчасно не отримав те, на що розраховував укладаючи Договір.
Окрім того, в мене немає впевненості в тому, що на об’єкт інвестування не претендує жодна інша особа, оскільки на державному рівні мої права як інвестора саме цієї квартири, ніде не відображено і не визнано.
Відповідно до ч. 5 ст. 7 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами інвестицій відповідно до законодавчих актів України.
Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Частина 1 ст. 530 ЦК України встановлює, що якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
В ч. 1 ст. 190 ЦК України вказується, що майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.
Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен громадянин має право на житло, держава створює умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду, право приватної власності набувається в порядку визначеному законом, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, а також право власності є непорушним.
Тому, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 41 Конституції України, ст. ст. 16, 190, 526, 530 ЦК України, ст. 3, ч. 1 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 5 ст. 7 Закону України «Про інвестиційну діяльність»,

ПРОШУ:
1. Визнати за мною, _______________, майнові права на об’єкт будівництва – житловий комплекс за будівельною адресою: _______________ в частині _______________ квартири № _________ загальною площею _____ кв. м., що розташована на ____ поверсі секції __.
2. Стягнути з Відповідача витрати, пов’язані з оплатою державного мита в розмірі 1700,00 (одна тисяча сімсот грн. 00 коп.).
3. Стягнути з Відповідача витрати, пов’язані з оплатою послуг за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 30,00 грн. (тридцять грн.)

Додатки:
1. Договір резервування № ______від ________ року . – копія;
2. Договір купівлі-продажу цінних паперів від ______ року. – копія;
3. Виписка з рахунку у цінних паперах № ___ від _______ року. – копія;
4. Інформація про випуск облігацій від ____________ року. – копія;
5. Запит до Відповідача від ________ року. – копія;
6. Лист-відповідь Відповідача від ___________ року. – копія;
7. Квитанція про сплату державного мита. – оригінал;
8. Квитанція про сплату послуг з інформаційно-технічного забезпечення. – оригінал;
9. Позовна заява з додатками для Відповідача - копія – 01 примірник;
10. Довіреність на представника. – копія.


« » ___________ 20___ року ________________
(П.І.Б.)Back Друк